Zonne-eilanden: de stap naar CO2-neutraal drinkwater

Vandaag is het Wereld Water Dag, waarbij de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar wordt gemaakt. Ook BureauLeiding wil hier graag even bij stilstaan en zetten daarom vandaag een mooi watergerelateerd project van één van onze leden in het zonnetje: duurzame drinkwatervoorzieningen.

CO2-neutraal drinkwater

De leverancier van het drinkwater in Noord-Holland heeft als ambitie om in 2050 CO2-neutraal drinkwater te produceren en installeert hiervoor zonnepanelen. Op een van de locaties is ervoor gekozen om een drijvende zonne-eiland te installeren op een spaarbekken. Om dit voor elkaar te krijgen, is er een goed drijflichaam nodig. Dit wordt gefaciliteerd door een van de leden van BureauLeiding.

Zonne-eiland

Een zonne-eiland is een groep aan drijvende zonnepanelen, die bijdragen aan het duurzaam opwekken van energie aan oppervlaktewater. Deze zonnepanelen bevatten een lierconstructie, waardoor de zonnepanelen meedraaien met de zon en deze de gehele dag optimaal zonlicht weten te vangen.

Drijflichamen

Het eiland aan zonnepanelen ligt aan de oppervlakte van het water en dient een veilige ondergrond te hebben, waar ze op kunnen drijven: de drijflichamen. Een goed drijflichaam voldoet aan de volgende randvoorwaarden:

  • Het moet licht maar sterk zijn
  • Het dient duurzaam en herbruikbaar te zijn
  • De waterverplaatsing moet minimaal zijn

Een van de leden van BureauLeiding kon de ideale oplossing bieden, die voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Tijdens de samenwerking, is er gekozen om de drijflichamen te maken van PE buizen. De PE buizen zijn sterk, flexibel en konden snel geproduceerd worden, op basis van lean manufacturing

Lean manufacturing, ook wel lean production genoemd, is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde te creëren met zo min mogelijk verspilling. Doordat verspilling minimaal is, zullen de kosten omlaag gaan en zal het resultaat verbeterd worden.

BureauLeiding en de branche werken samen met andere branches aan duurzame projecten. Juist die samenwerking is noodzakelijk om stappen te maken op gebied van duurzaamheid.

Duurzame drinkwatervoorzieningen

Om drinkwater CO2-neutraal te produceren, betekent dit dat het volledige proces emissievrij en circulair dient te zijn. Door duurzame drinkwatervoorziening hoog te prioriteren, kan er ingezet worden op de bescherming van natuurgebieden en zoetwaterbronnen. Zo kan er klimaatbestendiger drinkwater gezuiverd worden.