Waterstof transport: uitdagingen en oplossingen

Langzaam maar zeker stappen we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Een van die energiebronnen is waterstof (ook wel waterstofgas genoemd). Waterstof is een hernieuwbare energiedrager, wat betekent dat het een energiebron is die constant kan worden aangevuld. In tegenstelling tot aardgas, een fossiele brandstof die na verloop van tijd uitgeput zal raken, is waterstofgas een zeer duurzame energiebron.

Kunststof leidingen de toekomst voor waterstof transport

Om een significante bijdrage te leveren aan een groene toekomst, denken BureauLeiding en de leden na over nieuwe toepassingen van kunststof leidingsystemen. Kunststof leidingen hebben veel voordelen:

  • Kunststof leidingen zijn duurzaam
  • Het is bestand tegen hoge waterdruk
  • Het biedt snelle installatiemogelijkheden
  • Kunststof leidingen zijn zeer geschikt voor het transport van waterstof

Naast deze voordelen denken wij actief na over het leveren van betaalbare en bewezen gasleidingen die geschikt zijn voor de distributie en transport van waterstofgas. Lees hier meer over de bewezen voordelen van kunststof leidingen.

Om een significante bijdrage te leveren aan een groene toekomst, denken BureauLeiding en de leden na over nieuwe toepassingen van kunststof leidingsystemen.

Wat is waterstof precies?

Waterstof is van nature een kleurloos, reukloos, smaakloos en hoog ontvlambaar (niet giftig) gas. Een voordeel hiervan is dat waterstof bestaat uit een licht molecuul. Hierdoor kan het gas snel opstijgen en zich ook snel verspreiden. Het is hierdoor terecht dat waterstofgas wordt gezien als een gevaarlijke stof. 

Zonne- en windenergie wordt gebruikt om waterstof te maken. Via elektrolyse wordt elektriciteit gebruikt om watermoleculen te splitsen. Deze splitsing vindt plaats in een elektrochemische cel waarin met behulp van elektrische lading water wordt omgezet in waterstof. Dit kan vervolgens worden opgeslagen voor wanneer de zon bijvoorbeeld niet schijnt of het windstil is. De energie van waterstof kan worden vrijgegeven door middel van verbranding. Deze energie kan vervolgens gebruikt worden voor het verwarmen van huizen.

zonne energie wordt gebruikt om waterstof te maken

De uitdagingen van waterstof transport

Waterstof is een licht gas dat zeer ontvlambaar is. Waterstof is van zichzelf niet explosief,maar het is wel net zoals aardgas zeer brandbaar. Het is vanwege deze eigenschappen een grote uitdaging om waterstof veilig te transporteren. Net als bij elk ander gas is het belangrijk om er bij productie, transport en gebruik voorzichtig mee om te gaan. Een andere uitdaging is dat waterstof een zeer lage energiedichtheid heeft. Hierbij vraagt een kleine hoeveelheid waterstof om een enorme waterstoftank .Iets waarvoor bijvoorbeeld in auto’s geen plaats is. 

Waterstof wordt gezien als het groene alternatief voor aardgas.

Waterstof demohuis 

Om erachter te komen hoe waterstof in de praktijk gebruikt kan worden voor het verwarmen van huizen, hebben KIWA en Alliander het waterstof demohuis ontwikkeld. Voor de aanleg van het gasnetwerk zijn de buizen van een van de leden gebruikt. Op 27 mei 2021 is er een “Hydrogen Experience Centre” geopend in Apeldoorn. Dit wordt het waterstof demohuis genoemd. In het demohuis wordt de toepassing van waterstof gedemonstreerd en kunnen vakmensen leren hoe zij door middel van de juiste gasbuizen een woning met aardgasnetwerk geschikt maken voor het gebruik van waterstof.

Het waterstof demohuis is ingericht als woonhuis met een keuken, meterkast en volledig uitgewerkt warmtesysteem. Hierin hangen twee CV ketels, één daarvan werkt op waterstof en één daarvan op aardgas. Voor trainingsdoeleinden kunnen de leidingen van het huis worden aangesloten op één van de twee CV ketels.