Waterstof: de potentiële nieuwe brandstof

Waterstof is terug van weggeweest en wordt momenteel onderzocht om aardgas te vervangen in huishoudens en voor industrieel gebruik. Het is een schone, biologisch afbreekbare energiebron die rijkelijk aanwezig is en efficiënter ingezet kan worden dan andere vormen van energie. Waterstof is geen nieuw stookgas, maar in theorie kan het wel verwerkt worden in de huidige gasdistributie-infrastructuur.

Waterstof in kunststofleidingen

We kennen waterstof als een van de bestanddelen van steenkool (stadsgas) wat vroeger in veel West-Europese landen werd gezien als het belangrijkste gas voor straatverlichting en verwarming. In de jaren vijftig werd aardgas ontdekt en sindsdien is men massaal overgeschakeld van energiebron. Eind jaren zestig zijn de gasnetten gebouwd van kunststofleidingen, waardoor de meeste Europese landen geen ervaring hebben in het gebruik van waterstof als brandstof in de huidige gasnetten.

Koolstofuitstoot verminderen

De ervaring met waterstof schiet helaas nog te kort, maar de eerste stappen worden nu wel ondernomen om deze energiebron te herintroduceren in de netwerken. Er wordt gekeken hoe waterstof gemengd kan worden met aardgascomponenten om zo de koolstofuitstoot te verminderen. Het gaat hierbij om een lage concentratie waterstof tot circa 30%. Door de concentratie lager te houden, hoeft het verbrandingssysteem van de eindgebruikers niet aangepast te worden. Wanneer succes gegarandeerd wordt, kan in het vervolg gekeken worden naar een overstap op 100% waterstof.

Onderzoek in Nederland

In Nederland worden er al regelingen getroffen om het gebruik van aardgas terug te draaien. Sinds de jaren zestig worden er op grote schaal PVC-buizen gebruikt voor de distributie van gas. In 2007 is er een project gestart op Ameland om de impact te onderzoeken van de injectie van waterstof tot 20%, in het aardgasnet dat een appartementencomplex bevoorraadt. Er is geen zichtbare of meetbare degradatie van de leidingen geconstateerd na blootstelling aan het waterstofmengsel.

Geschikte kunststoffen

Er is veel onderzoek verricht naar de geschiktheid van waterstof voor gebruik in kunststofleidingsystemen. Hoewel polyethyleenmaterialen worden overwogen vanwege het extensieve gebruik ervan in Europese gasnetten, zijn ook PVC-buizen beoordeeld en goedgekeurd. Er zijn pan-Europese onderzoeksprojecten uitgevoerd, om te kijken hoe bestaande drempels kunnen worden weggenomen, die zich voordoen bij de ombouw van oudere netwerken, evenals bij de aanleg van nieuwe. 

Voor moderne materialen voldoen de industrienormen zoals ISO 4437, EN 1555 en ISO 6993. Daarnaast kunnen ook materialen van een oudere generatie, waarvan de eigenschappen zijn geclassificeerd en gekarakteriseerd, in aanmerking komen. De uiteindelijke beslissing over de geschiktheid ligt bij de eigenaren van de installaties, die inzicht hebben in de constructie- en bedrijfsomstandigheden van hun pijpleidingen.

Voor meer informatie is het mogelijk om hier het volledige onderzoek te downloaden.