Wanddikte wijzigingen door het verschuiven van drukklassen en/of ontwerp coëfficiënten

BRL-K17301 is door KIWA gewijzigd om beter aan te sluiten bij de desbetreffende Europese normen. Deze wijziging is op 15 september van 2017 aangekondigd in de BRL K17301 met een overgangstermijn van 2 jaar.

BRL-K17301 is door KIWA gewijzigd om beter aan te sluiten bij de desbetreffende Europese normen. Als gevolg van het verschuiven van drukklassen en/of ontwerp coëfficiënten wijzigen enkele wanddiktes:

Het wijzigen van de ontwerpcoëfficiënt van c=2,0 naar c=2,5 voor de diameters 63, 75 en 90 leidt tot een vergroting van de wanddikte bij deze diameters. Ook het vervangen van nominale drukklasse PN7,5 – die vervalt – door nominale drukklasse PN8 leidt tot een vergroting van de wanddiktes.

Deze wijziging is op 15 september van 2017 aangekondigd in de BRL K17301 met een overgangstermijn van 2 jaar. Dit betekent dat alle buizen geproduceerd na 15 september 2019 aan deze richtlijn moeten voldoen. Buizen die voor deze datum zijn geproduceerd en aan de oude norm voldoen mogen nog wel verkocht worden.

De Kiwa certificaten van de diverse kunststof leidingproducenten worden aangepast aan deze nieuwe standaard.