VinylPlus boekt vooruitgang richting circulaire economie

VinylPlus, dat zich inzet voor de duurzame ontwikkeling van de pvc-industrie in Europa, recyclede 771.313 ton aan pvc in 2019 – meer dan 96% van de doelstellingen voor 2020.

VinylPlus boekt vooruitgang met pvc-industrie naar een circulaire economie

VinylPlus, dat zich inzet voor de duurzame ontwikkeling van de pvc-industrie in Europa, recyclede 771.313 ton aan pvc in 2019 – meer dan 96% van de doelstellingen voor 2020. Hiermee is de pvc-industrie sterk op weg om de doelstellingen van 2025 te behalen, welke in lijn zijn met de circulaire economie en de ambitie van de Circulair Plastics Alliance en EU-initiatieven die stimuleren dat plastics worden gerecycled en hergebruikt. VinylPlus presenteerde haar laatste resultaten in het 2020 Progress Report. BureauLeiding beschrijft de resultaten uit het rapport en de voortgang van de pvc-industrie richting een circulaire economie.

VinylPlus, de verkorte naam van het ‘Voluntary Commitment of the European pvc industry’, bewerkstelligt een lange termijn kader voor duurzame ontwikkelingen van de pvc-industrie door een aantal kritiek uitdagingen aan te pakken binnen de EU-landen, Noorwegen en Zwitserland. Pvc wordt steeds vaker gebruikt als plastic materiaal voornamelijk in bouw en constructie, zoals in raamprofielen, leidingsystemen, vloeren en kabels. Pvc is herbruikbaar en kan meerdere keren worden gerecycled zonder dat het materiaal zijn essentiële eigenschappen verliest. Recycling van pvc is een belangrijk onderdeel van VinylPlus en de weg naar duurzaamheid en een circulaire economie.

Sinds 2000 heeft de Europese pvc-industrie 5.7 miljoen ton pvc gerecycled, waardoor voorkomen is dat 11.4 miljoen ton aan CO2 in de atmosfeer terecht kwam. Alleen al in 2019 werd 771.313 ton aan PVC gerecycled, 96% meer dan de doelstellingen voor 2020.

De Europese Commissie riep de gehele plasticindustrie op om meer te recyclen, waarna VinylPlus besloot om per 2025 minstens 900.000 ton aan pvc per jaar te recyclen naar nieuwe producten.

Het recyclen van waardevol pvc materiaal is belangrijk voor een duurzame maatschappij. De European Chemicals Agency (ECHA) bevestigde eerder al dat het recyclen van afgedankte producten belangrijk is voor afvalbeheer voor zowel milieu als volksgezondheid. Het recyclen van pvc vermindert broeikasgasemissies, waarbij voor elke kilo pvc dat wordt gerecycled, twee kilo CO2 wordt bespaard.

Het 2020 Progress Report bevestigt dat het programma de beoogde doelstellingen behaalt.

Om maximale transparantie, participatie en verantwoordelijkheid te waarborgen is een speciale commissie samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers uit het Europees Parlement, de EU Commissie, vakbonden, consumentenorganisaties en academici, die toezicht houdt op de prestaties en voortgang van VinylPlus.

Verder is de gezondheid en onderwijs van de werknemer een integraal onderdeel van het programma. VinylPlus werkt samen met de Europese Chemische Sectorale Sociale Partners om plannen te implementeren voor de veiligheid van de werknemers en de digitalisatie van het MKB.

Bron: https://www.teppfa.eu/latest-news/vinylplus-steering-the-pvc-industry-towards-the-circular-economy/