Verlenging levensduur van kunststof leidingsystemen draagt bij aan circulaire economie

Duurzame producten die gedurende hun levensduur kunnen worden onderhouden en aangepast om ze zo lang mogelijk in gebruik te houden, ondersteunen het principe van de circulaire economie om afval te elimineren. Als het gaat om ondergrondse civiele projecten, zijn er een aantal manieren om de levensduur van de systemen te maximaliseren en de behoefte aan nieuwe producten te minimaliseren. 

Productlevenscyclus

Als een product of systeem een ​​lange levensduur heeft – zowel onder als boven de grond – verbetert het steevast zijn waarde binnen de circulaire economie. De voorspelde levensduur van ondergrondse kunststof leidingsystemen is nu ruim 100 jaar – zoals bewezen door uitgebreid onderzoek uitgevoerd door TEPPFA, ​​de Europese koepel van de kunststof leidingindustrie. Uit dit onderzoek is gebleken dat voor bijvoorbeeld polyethyleen (PE) drukleidingen een betrouwbare levensduur van meer dan 200 jaar is gevonden. 

 

Faalwijzen in PE-kunststof leidingen 

Alle producten hebben faalwijzen en in het geval van PE-kunststof leidingen – met uitzondering van niet-tijdafhankelijke storingen in ductiele breuken als gevolg van overmatige druk – zijn de belangrijkste soorten storingen spanningsscheuren en oxidatie.

Door voortdurend te werken aan de ontwikkeling van nieuwe varianten van deze materialen, wordt het optreden van beide factoren echter verminderd. Het TEPPFA-onderzoek toonde ook aan dat PE-gasleidingen zelfs langer meegaan dan PE-waterleidingen, omdat chloor in water een oxidatie-afbraakmechanisme initieert. Ondanks deze langzame oxidatie heeft het onderzoek aangetoond dat deze faalwijzen op latere leeftijd (slijtage) waarschijnlijk beginnen op ongeveer 235 jaar vanaf de oorspronkelijke installatie. 

Een ander onderzoek van TEPPFA toont aan dat kunststof leidingen tijdens hun levensduur minder reparaties nodig hebben en minder onderhevig zijn aan defecten of lekkage veroorzaakt door scheuren, verplaatste verbindingen, vervorming of infiltratie.

 

Installatie als sleutelfactor

Zoals altijd is een goede installatie een sleutelfactor bij het maximaliseren van de levensduur van ondergrondse kunststof leidingen. Als de best practice-technieken worden gevolgd, inclusief de juiste soorten buizen en hulpstukken, schone en effectieve verbindingen en de juiste sleufdieptes en materialen, kan de buis worden geïnstalleerd en tientallen jaren – zelfs eeuwenlang ongestoord onder de grond blijven. 

TEPPFA biedt technische specificaties en begeleidende documenten om te helpen bij het promoten van best practice-technieken in de industrie om ervoor te zorgen dat ondergrondse kunststof buizen kunnen presteren zoals gespecificeerd, voor uitzonderlijk lange perioden.

 

Levensduur van het leidingnetwerk

De levensduur van het gehele leidingnetwerk is een belangrijke factor om bij te dragen aan een circulaire economie, net als het kunnen aanpassen van het systeem aan toekomstige eisen. De vereisten en belastingen van het leidingnetwerk variëren tijdens hun levensduur, dus als er bijvoorbeeld extra serviceleidingen nodig zijn, kunnen deze op PE-drukleidingen worden gemonteerd via aftakzadels die in de actieve leiding zijn geboord. Hierdoor wordt indringing in het bestaande systeem geminimaliseerd.
 
Het kunnen maken van onderdrukaansluitingen op een bestaand netwerk verlengt de levensduur doordat er minder nieuwe producten of verbindingen nodig zijn. Er wordt ook minder water gebruikt voor integriteitstesten, dan wanneer een hele leiding moet worden geleegd en opnieuw moet worden gevuld. Op deze manier draagt het verlengen van de levensduur van het netwerk bij aan een circulaire economie.

 

Kunststof waterleidingen

Met PE-waterleidingen wordt het risico op verontreiniging van het water aanzienlijk verminderd, omdat deze methode de hinder voor gebruikers minimaliseert en de hoeveelheid benodigde bovengrondse apparatuur en verkeersregeling vermindert. Door geen hele pijpleiding opnieuw te installeren, blijft de integriteit van het oorspronkelijke systeem behouden en wordt product verspilling tot een minimum beperkt. Het onderhoud aan dergelijke netwerken is minimaal, aangezien deze leidingen corrosiebestendig zijn met gladde inwendige boringen, geen afzettingen op de binnenste leidingwanden hebben die boring beperken, geen uitloging of verkleuring en daarom geen routinematige reiniging. 

Er zijn dus veel manieren waarop kunststof leidingsystemen bijdragen aan het optimaliseren van het gebruik van een product tijdens installatie on site. Als we verder gaan, is het duidelijk dat in de industriële sector kunststof buizen een belangrijke bijdrage leveren aan het streven naar een circulaire economie.

Meer informatie over het maximaliseren van de levensduur van producten en systemen binnen de circulaire economie is te vinden op de website van TEPPFA op: https://www.teppfa.eu/