TVVL: Nationaal Congres Sanitaire Technieken

Op 17 juni 2019 vond het jaarlijkse TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken plaats in de Flint, Amersfoort. Het jaarthema was Energie voor de toekomst, van afvalsystemen voor hemelwater tot badkamers. Totaal spraken zes mensen over de ontwikkeling in de sanitaire techniek, waaronder Eric van der Blom van Techniek Nederland en Nick Post van Beck & Van de Kroef.

Klimaatverandering: Moeten we anders gaan denken over hemelwaterafvoeren?

Tijdens het TVVL-congres sprak Eric van der Blom van Techniek Nederland over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. “Moeten we anders gaan denken over hemelwaterafvoeren?”. Hij nam de zaal mee in nieuwe neerslagreeksen van het KNMI en de gevolgen voor de gebouwriolering.

Huidige uitgangspunten:

De huidige uitgangspunten in de NEN 3215 en de NTR 3216 omschrijven een regenintensiteit van:

NEN 3215:

Reguliere hwa-systeem: 0,03l/(s x m 2)
Neerslagduur: 5 minuten
Overschrijdingskans: 1x per 5 jaar
Reductiefactoren voor:
– effectieve dakbreedte
– vertraging afvoer

NEN3215 is al meerdere malen aangescherpt: grotere ontspanningsleidingen, uitbreiding ontlastingvoorzieningen, terugstuwbeveiligingen)

NTR 3216:

Reguliere hwa-systeem: 0,05l/(s x m 2)
Neerslagduur: 5 minuten
Overschrijdingskans: 1x per 50 jaar
Geen reductiefactoren

Maar het klimaat verandert en wordt steeds extremer. Er valt vaker en meer neerslag. Waar moet dit hemelwater heen?

Eric van der Blom noemde enkele denkrichtingen. Zo sprak hij over de eerste verantwoordelijke voor de opvang van het hemelwater: De capaciteit van de huidige systemen en producten voor de afvoer en berging van water en bouwkundige inzichten.

Ook noemde hij wat op korte termijn in werking gezet kan worden:

 • Bij bestaande bouw de situatie in kaart brengen en eventueel de afvoer actualiseren/verbeteren.
 • Vasthouden van hemelwater d.m.v. intensieve en extensieve groene daken of water- en polderdaken.
 • Het bergen van hemelwater in een bovengrondse of ondergrondse tijdelijke berging.
 • Ondergronds vertraagd afvoeren naar gemeentelijke riolering.
 • Aanpassen van (bestaande) gebouwconstructies of inrichting van het maaiveld rondom gebouwen, zodat er geen hoge waterstand op kwetsbare plaatsen komt.

Rioned heeft in een poster de klimaatadaptatiemaatregelen en de impact daarvan omschreven.

Nieuwe eis en richtlijnen aan gebouwriolering

Na de lezing van de heer van der Blom, lichtte Nick Post (Beck & Van de Kroef, lid van NEN/ISSO-commissie) de onlangs herziene NEN 3215 en NTR 3216 toe. Deze norm en richtlijn zijn aangepast om te anticiperen op de klimaatverandering.

De belangrijkste wijzigingen in NEN3215 + C1 + A1:

 • gemeenschappelijke leidingsystemen
 • aansluiting standleiding met aansluitingsvrije zone op verzamelleiding
 • overgang verzamelleiding in standleiding
 • aansluiting vereveningsleiding op ontspanningsleiding van standleiding
 • aansluitingen op een standleiding na een omloopleiding
 • gecombineerde ontspanningsleidingen

Belangrijkste aanpassingen in NTR 3216:

 • bepalingsmethode ontwerpmiddellijnen gecombineerde ontspanningsleiding
 • secundaire ontspanningsleiding bij boven aansluitingen van closets (4.4.3.3)
 • maximum leidinglengte van liggende leidingen (4.4.4.2)
 • ontluchtingsleiding bij lozing onder waterniveau van UV-systeem (9.4.4)
 • beugeling: ophangband aan fundering en beugeling bij niet-trekvaste verbindingen (13.1)

Van de ISSO gids ‘Kleintje Riolering‘ is ook een herziende versie uitgebracht. De belangrijkste wijzigingen hieruit:

 • Alle wijzigingen in NEN 3215 en NTR 3216 zijn doorgevoerd in deze versie
 • De afbeeldingen zijn duidelijker gemaakt waar nodig en mogelijk
 • De tekst is bondiger en zo min mogelijk multi-interpretabel gemaakt
Meer over TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken?