Toepassen recyclaat in Nederland van zelfsprekend. Een voorsprong in Europa!

Persbericht van Federatie NRK

De European Plastics Converters Association (EuPC) deed in de zomer van 2017 een Europees onderzoek naar het huidige en toekomstige gebruik van gerecycleerde kunststoffen (recyclaat) door de Europese kunststofverwerkende industrie. Uit het rapport blijkt dat in de Nederlandse markt de toepassing van recyclaat al praktijk is. 92% van alle kunststof verwerkende bedrijven zetten ook recyclaat in. Verdere groei is vooral afhankelijk van betere beeldvorming over secundaire grondstoffen.

De inzet van recyclaat elders in Europa wordt – aldus EUPC – vooral belemmert door gebrek aan kwaliteit en volume van secundaire grondstoffen. Ook is de vraag van merkeigenaren beperkt en ontmoedigt de huidige regelgeving de toepassing van recyclaat.

Conclusies over de Nederlandse markt

Nederlandse bedrijven vinden kwaliteitsnormen over recyclaat belangrijker dan de gemiddelde Europese collega. 67% van de deelnemers uit Nederland zegt dat kwaliteitsnormen voor recyclaat een groter gebruik door hun bedrijf zal stimuleren. Het Europese gemiddelde is 41%.

Dit oordeel is gebaseerd op hun praktijkervaring:

  • Nederlandse kunststof verwerkende bedrijven zijn meer tevreden over de kwaliteit en de stabiliteit van het geleverde recyclaat dan hun Europese tegenhangers.
  • Nederlandse verwerkende bedrijven waarderen de ondersteuning die ze krijgen van hun recyclaat leveranciers meer dan het Europees gemiddelde.
  • Nederlandse klanten van kunststof verwerkende bedrijven voelen hogere urgentie om meer recyclaat te gebruiken en zijn vaker bereid over te schakelen naar een intensiever recyclaat gebruik.

Algemene Europese conclusies

In totaal vulden 485 bedrijven uit 28 landen de vragenlijst in. De kwaliteit van recyclaat blijft de grootste barrière voor een grotere inzet van recyclaat als grondstof. Bijna 60% van de Europese kunststof verwerkende bedrijven heeft moeite recyclaat in een acceptabele kwaliteit te kopen. Merkeigenaren, de klanten van de kunststof verwerkende bedrijven geven weinig steun aan de inzet van recyclaat. Slechts 27% van de Europese bedrijven heeft klanten die zich bewust zijn van de voordelen en wenselijkheid van recyclaat. Een andere conclusie is dat het huidige regelgevingskader worden moet aangepast om het gebruik van recyclaat adequaat te ondersteunen. Bijna 60% van de Europese kunststof verwerkende bedrijven vindt de huidige regelgeving niet geschikt om de inzet van recyclaat fors te verhogen.

Het gehele rapport kunt u opvragen via: www.polymercomplyeurope.eu.