TNO presenteert routekaart naar 100% circulaire plastics

Plastics zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Hoewel er druk staat op het maatschappelijk draagvlak voor plastic, zal plastic nooit helemaal verdwijnen uit onze maatschappij. TNO roept daarom op plastic niet te verbannen uit onze maatschappij, maar te werken aan de circulariteit van plastic.

Routekaart naar 100% circulaire plastics

Plastics bieden een unieke combinatie van eigenschappen: flexibel, goedkoop, sterk en licht. Maar nu het maatschappelijk draagvlak voor plastic afneemt en alternatieven vaak een grotere negatieve impact hebben op het milieu, ontstaat het risico op verkeerde keuzes. Onderzoek toont aan dat het volledig overstappen op alternatieven van plastic kan leiden tot een verdubbeling van het energieverbruik en de broeikasemissies. Hoe moeten we dus als maatschappij verder? Op basis van een nieuw berekend model verwacht TNO namelijk dat in 2050 van de dan verwachte 1.640 kiloton plastic afval 87% kan worden hergebruikt. 

In het whitepaper ‘Verspil het niet. Pak de schaduwzijde van plastics met urgentie aan!’ roept TNO op plastic niet uit ons leven te bannen, maar te werken aan de circulariteit van plastic. Plastic moet ‘future proof’ worden. Om de transitie naar circulaire plastics te versnellen, beschrijft TNO een routekaart met vier stappen op weg naar 100% circulair plastic. Om de versnelde transitie naar een een circulaire plastic-economie mogelijk te maken, moet gewerkt worden aan vier oplossingsrichtingen.

  1. Het plastic-ecosysteem moet veranderen, van een lineaire naar een circulaire waardeketen. In deze keten is volledige ketensamenwerking cruciaal.
  2. Innovaties voor nieuwe recycling methoden moeten snel worden ingezet. Op deze manier kan er hoogwaardiger recyclaat worden gewonnen.
  3. De versnelde overstap op deze circulariteit moet ook de werkelijke kosten van plastic bevatten. Het berekenen van de werkelijke kosten stimuleert het gebruik van circulaire plastics en een verlaging van de verborgen kosten.
  4. De producent én consument moeten via maatregelen worden gestimuleerd om over te stappen naar circulaire plastics.

Ook hier geldt de kunststof leidingindustrie in diverse opzichten als voorbeeld: al bijna dertig jaar wordt er via het Buizen Inzamel Systeem een bijdrage geleverd aan het circulair maken van de keten. Dat is o.a. mogelijk geworden door innovaties in zowel productontwerp (opname recyclaat) als in productiemethode (meer-kops extrusie).

In samenwerking met de koepel van de Europese kunststof leidingindustrie Teppfa heeft BureauLeiding de milieuimpact als basis voor een Milieu Kosten Indicatie in kaart gebracht, om zo tot objectieve besluiten en de inzet van duurzame materialen te komen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief