Temperatuur verlagen van warmtebronnen: wat betekent dit voor de leidingmaterialen?

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen onze maatschappij en voor BureauLeiding. Door duurzamer te bouwen en te leven, hoeven we minder energie te verbruiken, waardoor er minder schade is voor mens en milieu. Een mogelijke manier om energie te besparen is door de temperatuur van warmetoestellen, zoals boilers en geisers, te verlagen alleen wat betekent dit voor de leidingmaterialen? BureauLeiding heeft het uitgezocht!

Legionellabacterie 

Door de temperatuur te verlagen in warmtetoestellen kan er aanzienlijk veel energie bespaard worden, alleen zit hier ook een nadelig effect aan. Bij lagere temperaturen bestaat namelijk het risico op de legionella ziekte. 

Wat is legionella?

Legionella, ook wel de veteranenziekte genoemd, is een zeldzame longontsteking veroorzaakt door de legionellabacterie. De meeste mensen worden er niet ziek van, maar ouderen en mensen met een lager afweersysteem kunnen hier wel ziek van worden. Wanneer water stilstaat en wordt opgewarmd tussen de 25-45 graden Celcius, bestaat de kans dat deze bacterie zich ontwikkeld. 

Legionellapreventie

De kans om ziek te worden van legionella is dus vrij klein, maar doordat er geen vaccinatie bestaat tegen deze ziekte, is legionellapreventie bij bepaalde installaties en instanties wettelijk verplicht. We zetten de risicoplekken op een rij:

  • Leidingwaterinstallaties bij onder andere: ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels, campings en sauna’s
  • Zwembaden en badinrichtingen
  • Evenementen
  • Bedrijfsprocessen met waterverneveling
  • Natte koeltorens

Afvalwaterzuiveringen en koeltorens leveren meer aanwijsbare risico’s op, dan bij de huishoudens. Voor het drinkwater thuis is er ook geen legionellabeleid. Wel wordt er aangeraden om warmtebronnen af te stellen op tenminste 60 graden Celsius en na terugkeer van vakantie de kranen door te laten spoelen. 

Wekelijks spoelen

De huidige wetgeving schrijft voor om in collectieve leidingwatersystemen wekelijks te spoelen om de groei van legionella te voorkomen. Dit is echter tot stand gekomen door een onderzoek in het buitenland, waar het water wordt gedistribueerd met desinfectie residu. Het is daardoor nog maar de vraag of we in Nederland op dezelfde frequentie moeten spoelen. Het is namelijk een verspilling van het drinkwater en belastend voor zorginstellingen.

Geschikte leidingmaterialen

Waterleidingen kunnen bestaan uit verschillende soorten materialen, zoals koper, staal of PVC. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd  waar diverse resultaten uitkomen. Er is echter geen eenduidig antwoord over welk materiaal het beste is om legionella te voorkomen. De hoofdconclusie die uit de onderzoeken is gekomen, is dat het bij correct thermisch beheer niet uitmaakt welk materiaal je gebruikt voor de leidingen. 

BureauLeiding ziet dat veel afnemers tegenwoordig kiezen voor kunststofleidingen, omdat het goedkoper is, duurzamer en flexibeler in de aanleg. Vooral binnen nieuwbouwprojecten moet er rekening gehouden worden hoe schoon drinkwater geleverd kan worden aan de huishoudens. De Drinkwaterwet geeft hier sturing aan en houdt ook rekening met de legionellapreventie bij instanties.

Wetswijzigingen

In 2022 komen er vervolgonderzoeken naar de effecten van het spoelen van het water uit de kraan. Daarnaast is de overheid druk bezig met de wijzigingen van het Drinkwaterbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Dit is nodig omdat de Europese Drinkwaterrichtlijn is herzien. Tot slot wordt er gewerkt aan de Regeling legionellapreventie en de Drinkwaterregeling. Die dienen per 1 januari 2023 doorgevoerd te worden.