Sustainable Municipal Pipes (SMP)

Europees onderzoek naar flexibele en rigide rioleringssystemen voor gemeentelijke riolering

Duurzame gemeentelijke riolering

Een Europees onderzoek is gepresenteerd naar flexibele en rigide rioleringssystemen en naar de prestaties van de verschillende buissystemen, respectievelijk -materialen, voor gemeentelijke riolering. Hierbij is speciale aandacht besteed aan het ecologische effect tijdens de levensduur van deze producten.

Onderzoek naar kunststof afvoer- en rioleringssystemen

Sinds de laatste 50 jaar zijn afvoeren en riolen voornamelijk gemaakt van kunststof materialen (PVC, PVC-U, PP, PE en GRP), gietijzer, gewapend beton en PRC. Kunststof leidingen zijn de laatste jaren populair. Hoewel de kunststof leidingen zijn gestandaardiseerd en gecertificeerd, er bestaan nog een aantal onzekerheden over de lange termijn evaluatie van kunststof leidingen in de praktijk. Dit zorgde ervoor dat een onderzoeksproject is gestart naar defecten en frequentie van storingen bij flexibele afvoer- en rioleringssystemen ten opzichte van rigide rioleringssystemen.

Resultaten uit het onderzoek

Het onderzoek naar rigide- en flexibele rioleringssystemen is uitgevoerd in Duitsland, Zweden en Nederland. Hoewel nationale gegevens niet één op één vertaald kunnen worden naar lokale situaties, kunnen wel een aantal conclusies getrokken worden uit dit onderzoek.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat lekkages in het rioleringssysteem de grootste impact hebben op het milieu. Hoewel we zo min mogelijk lekkages willen in rioleringen, komen lekkages voor. Het onderzoek toont aan dat het ecologische effect bij flexibele leidingen 15% minder is dan bij rigide leidingsystemen. Daarnaast hebben flexibele rioleringssystemen 20% minder storingen dan rigide rioleringssystemen. Ook is de frequentie van storingen bij flexibele rioleringssystemen 25% lager dan bij rigide rioleringssystemen.

Samenvattend toont het onderzoek aan dat flexibele rioleringssystemen een significant beter ecologisch effect hebben in relatie tot infiltratie en ex filtratie, door een lagere storingsfrequentie en storingsrisico’s.

Volledig rapport lezen?

Dit artikel beschrijft een aantal highlights uit het rapport. Het volledige onderzoek is hieronder te downloaden.

Titel
EUROPEAN STUDY: SUSTAINABLE MUNICIPAL PIPES (SMP)
Subtitel
Duurzame leiding en buizen systemen voor gemeenten.
Publicatie datum
Augustus 2005
Auteur
Prof. Dr. Ing Stein & Partner GmbH - Konrad-Zuse-Str. 6 44801 Bochum
Taal
Engels
Additioneel
Bijgewerkte samenvatting september 2006

Bijlagen

  • smp-final-report.pdf (2.26MB)
  • smp-final-report-summary.pdf (740.62kB)