Stabiel en geloofwaardig overheidsbeleid gevraagd

Een uitwerking van de tegemoetkoming van energielasten voor ondernemers, een voorstel voor een belasting op plastic en een nieuw nationaal programma circulaire economie. Zomaar een aantal voorstellen die afgelopen week vanuit overheid en politiek op ons afkwamen en die belangrijk zijn voor de toekomst van de kunststof leidingindustrie.

De overheid dient in te grijpen

We zien dat de samenleving snel verandert en daarmee ook de relatie tussen overheid en bedrijven. Steeds vaker stelt de overheid nieuwe eisen aan de industrie en daarmee ook aan onze producenten. En het is goed dat de overheid komt met nieuwe voorstellen, zeker als bijvoorbeeld de energielasten voor bedrijven onbetaalbaar hoog worden. Dan is het belangrijk dat de overheid snel met een eenvoudige regeling komt die bedrijven perspectief biedt. Helaas is daar overigens op dit moment nog onvoldoende sprake van.

Een blik op de toekomst

Maar het is ook belangrijk dat de overheid een betrouwbare partner is die met het bedrijfsleven lange termijn doelen stelt. Een voorstel voor een belasting op plastic voor Nederland past daar bijvoorbeeld niet bij. Het leidt er alleen maar toe de lasten voor de Nederlandse industrie verder worden verhoogd, in een toch al uitdagende tijd. En, zo toont ook recent onderzoek aan, dat Nederlandse industrie zich over de grens verplaatst, waardoor nog meer maakindustrie in buitenlandse handen komt. Een zeer onwenselijke ontwikkeling, zonder dat milieu of klimaat daarbij geholpen zijn. 

De rol van de kunststof leiding branche

Aan de andere kant willen we als kunststof leidingindustrie graag bijdragen aan de uitdagingen op gebied van milieu- en klimaatverandering. Zo denken we graag mee met de verdere ontwikkeling van een circulaire economie. We zamelen onze oude kunststof buizen al in via het BIS-systeem en gebruiken recyclaat in nieuwe buizen. 

We gaan er alles aan doen om deze stromen komende jaren verder uit te breiden. Dit doen we graag met een overheid die haalbare doelen stelt, maar ook helpt om een volwassen recyclaatmarkt tot stand te brengen.

De kunststof leidingindustrie vervult al decennia lang een belangrijke maatschappelijke rol. Niet altijd even zichtbaar, maar wel onmisbaar voor het goed functioneren van onze samenleving. Om bijvoorbeeld verzekerd te zijn van schoon drinkwater of van een veilig rioleringsstelsel. Vanuit ondernemerschap worden steeds weer nieuwe ideeën op de markt gebracht, die oplossingen bieden voor de maatschappelijke problemen die er zijn. Denk bijvoorbeeld aan verbetering van watermanagement voor klimaatadaptatie of de inzet van nieuwe leidingsystemen ten behoeve van de energietransitie.

Een duurzame wisselwerking

Deze rol willen we ook komende jaren blijven spelen en op die manier een bijdrage leveren aan nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Nieuwe ontwikkelingen vragen om een overheid die duidelijk richting geeft en doelen stelt, maar ook de kracht en creativiteit van het bedrijfsleven benut om tot nieuwe oplossingen te komen. Ik hoop dat overheid en politiek deze handschoen de komende jaren samen met ons oppakken.