TNO onderzoek: Kwaliteit opgegraven PVC rioleringsbuizen

TNO presenteert haar rapport over de kwaliteit van opgegraven PVC rioleringsbuizen en de verwachte PVC levensduur. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van BureauLeiding. De belangrijkste resultaten van het onderzoek beschrijven we in dit artikel, eveneens is het mogelijk om het volledige onderzoek te downloaden.

TNO bevestigt: PVC leidingen gaan meer dan 100 jaar mee

Binnen het project “Levensduurverwachting van bestaande PVC leiding; 007.63549” is de restlevensduur van bestaande PVC (polyvinylchloride) drinkwaterleidingen onderzocht.

De mogelijke degradatieprocessen, die in PVC materialen kunnen voorkomen, werden geëvalueerd en gekwantificeerd. Het blijkt dat vooral de veroudering onder mechanische belasting dominant is. Behalve voor drinkwaterdistributie worden PVC buizen in Nederland onder andere toegepast voor rioleringssystemen.

Voor het onderzoek zijn stukken rioleringsbuis onderzocht. De selectie vond plaats op basis van zichtbare restanten rioolsediment in de buis en een aanwezige en leesbare opdruk. Door TNO Industrie en Techniek werden deze stukken visueel en microscopisch beoordeeld. Hierbij werd de ruwheid, de wanddikte en de vervorming van de leiding bepaald. Verder werd de graad van degradatie van het binnen oppervlak bepaald.

Het onderzoek: PVC-levensduur en kwaliteit

In de studie zijn zeven PVC leidingdelen, die werden gebruikt als drukloze riolering, beoordeeld op restlevensduur. Eén van de leidingen kwam van een van de leden, de andere zes werden geselecteerd vanuit het ‘BIS’. Het Buizen Inzamel Systeem (BIS) is een inzamel- en recyclesysteem dat alle kunststof leidingafval van PVC, PE en PP buizen accepteert en deze verwerkt tot nieuwe grondstof, voor een groot gedeelte weer voor nieuwe buizen. Meer dan de helft van het kunststof leidingafval in Nederland wordt zo in de keten gehouden en levert een bijdrage aan de circulaire economie.

De eerste selectiecriteria om deze leidingen te beoordelen zijn;

  • Zijn er restanten rioolslib aanwezig;
  • Is de opdruk nog leesbaar.

Daarnaast zijn de geselecteerde delen beoordeeld aan de hand van:

  • visuele inspectie;
  • microscopische inspectie;
  • geometrie en permanente vervorming;
  • oppervlakte ruwheid en oppervlaktedegradatie.

Hoewel sommige PVC rioleringsbuizen duidelijk sporen vertonen van gebruik, is de integriteit van de PVC buizen nog intact. Er zijn enige mechanische beschadiging (krassen) waargenomen, wat duidt op het transport van abrasieve stoffen, zoals zanddeeltjes.

Er is geen chemische aantasting door agressieve stoffen waargenomen in de onderzochte delen.

“Verwachte levensduur van een PVC leiding is meer dan 100 jaar”

Gebaseerd op de kennis en expertise van TNO en de resultaten van het onderzoek wordt – uitgaande van de verwachte maximale wandspanning – geen tot degradatie leidende craze-initiatie, craze-groei en scheurgroei verwacht. TNO bevestigt dat de verwachte PVC levensduur voor de onderzochte PVC leidingstukken meer dan 100 jaar is, mits er geen voor PVC agressieve stoffen worden afgevoerd door de leiding en het transport van abrasieve stoffen tot normale proportie beperkt blijft.

Het volledige rapport lezen? Download hier het rapport van TNO rondom PVC rioleringbuizen.

Publicatie datum
02-04-2007
Auteur
J. Breen
In opdracht van
BureauLeiding
Aantal pagina's
25
Taal
Nederlands
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Bijlagen

  • tno-kwaliteit-opgegraven-pvc-rioleringsbuizen-in-nl-02-04-08.pdf (1.51MB)