Reactie BureauLeiding ISSO rapport 110760 Koper vs Kunststof

ISSO heeft een rapport gepubliceerd waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen koper en
kunststoffen als materiaal voor leidingsystemen. In deze rapportage wordt de conclusie getrokken dat “vanwege de relatief grote verschillen bij eenzelfde type kunststof het verstandig is in prioritaire installaties geen kunststof leidingwerk te gebruiken”. BureauLeiding is het oneens met deze conclusie.

In het rapport wordt de zogenaamde aangroei van bacteriën van verschillende kunststoffen en koper gemeten, op basis van de Biomassa Productie Potentie (BPP) test en op basis van bestaande onderzoeken. Deze aangroei verschilt per type kunststof, maar ligt voor bijna alle kunststoffen ruim onder de wettelijk geldende eis van maximaal 1000 ATP/cm2. Het rapport gaat echter uit van een eis van 400 ATP/cm2. Hiermee volgt het rapport dus een advies van KWR, maar niet de geldende wettelijke eis.

Ook als de wettelijke eis van 400 ATP/cm2 wordt gebruikt, zijn er nog verschillende kunststoffen die (ruim) onder deze eis blijven, zo blijkt ook uit de publicatie van ISSO. Op basis van een KWR-publicatie uit januari 2018, waarin de aangroei van tussen verschillende PE-materialen wordt gemeten, wordt de conclusie getrokken dat beter niet voor kunststof leidingen kan worden gekozen in prioritaire gebouwen.

BureauLeiding bestrijdt deze conclusie, aangezien deze niet volgt uit de resultaten uit het rapport zelf en de gebruikte literatuur. Op basis van het materiaal kan je hoogstens concluderen dat de aangroei verschilt per type kunststof. Ook de keuze voor de eis van 400 ATP/cm2 is arbitrair, aangezien de wettelijk geldende eis 1000 ATP/cm2 is. Daarnaast is het kwalijk om een generieke conclusie te trekken voor alle kunststoffen op basis van een rapport uit 2018, waarin alleen PE is onderzocht. Verder mist BureauLeiding de nuance dat de reproduceerbaarheid van de BPP test beperkt is en daarnaast de meetonzekerheid groot is (Afhankelijk van concentratieniveau is deze 44% tot 70%).

BureauLeiding had dan ook gehoopt dat een gerenommeerd instituut als ISSO tot een zorgvuldigere conclusie was gekomen. Het rapport lijkt nu te zijn gebruikt om kunststof als leidingmateriaal te diskwalificeren. Hiervoor heeft ISSO in haar eigen rapport geen overtuigende onderbouwing kunnen geven.

 

¹ Laboratoriumamnalyses LMB 2024, KWR, januari 2024.

Bijlagen