Project Energietransitie naar de Maasvlakte

Het gebruik van duurzame energie neemt in Nederland snel toe. Windenergie op zee speelt hierbij een steeds grotere rol. De leden van BureauLeiding leveren een belangrijke bijdrage om deze energie aan huishoudens in Nederland te kunnen leveren. Project Energietransitie is hiervan een voorbeeld. Via dit project wordt duurzame energie gewonnen en in verbinding gebracht met het energienet.

HKZ Maasvlakte

Dankzij de komst van de windparken voor de kust van Nederland, worden er steeds grotere hoeveelheden duurzame energie opgewekt. Om deze energie te kunnen transporteren wordt er op de Maasvlakte hard gewerkt aan een energievoorziening van Nederland. 

Om het windpark met het Nederlandse energienet aan elkaar te koppelen is er een nieuwe verbinding nodig. Deze zal onder het water door lopen en is bestand tegen temperatuurwisselingen tot 70 graden. In opdracht van TenneT voerde aannemer Visser & Smit Hanab dit project uit en schakelde daarbij de hulp van een van onze leden in. 

Een van de leden van BureauLeiding heeft geholpen met het maken van een kabelverbinding van het windpark, naar 380 kV hoogspanningsstations op het land. Deze kabelverbinding bereikt een lengte van ongeveer 3,7 km en bestaat uit twee circuits. De enorme ondergrondse afstand en de hoge warmte pieken tot 70 graden waren dan ook grote uitdagingen.  

De branche biedt oplossingen die de energietransitie in Nederland vereenvoudigen en levert daarbij een actieve bijdrage aan de energietransitie met kunststof leidingen.

Waarom windenergie op zee?

Windenergie is een van de goedkoopste grootschalige energiebronnen. Daarnaast heeft Nederland een gunstige plek voor windenergie op zee. Dit komt doordat het water relatief gezien vrij ondiep is, er op de Noordzee een gunstig windklimaat is en omdat er goede havens en (industriële) energieverbruikers in de buurt zijn. Windenergie draagt bij aan een overgang naar een energievoorziening zonder CO2-uitstoot

In 2021 leverde het windpark op zee een totaal vermogen op van 2,5 gigawatt (GW). In 2023 is het de bedoeling dat er genoeg windmolens op zee staan om 4,5 GW vermogen op te leveren. Dit zou betekenen dat dan 3,3% van de energie van Nederland van de windmolens van zee komt. Dit is een onderdeel van de afspraak die in het Energieakkoord voor duurzame groei staat. 

 

Duurzame kunststof leidingen

Het Project Energietransitie laat zien om te kiezen dat kunststof leidingen een bijdrage leveren aan de energietransitie, bijvoorbeeld door duurzame energie te faciliteren aan de huishoudens in Nederland. Daarnaast bieden kunststof leidingen zelf belangrijke voordelen op gebied van klimaat en energie:

  • Zeer lange levensduur
  • Geen zware metalen of weekmakers
  • Verantwoorde additieven
  • Ongevoelig voor invloeden van buitenaf
  • Recyclebaar onder andere via het Buizen Inzamel Systeem (BIS)
  • De 3-laags buis maakt levenscyclus rond
  • DUBO-keur

Door bij te dragen aan nieuwe oplossingen voor het leveren van duurzame energie maken maken de leden van BureauLeiding groene energie beschikbaar voor Nederland. Op deze manier kan CO2-uitstoot worden verlaagd en komen de klimaatdoelen dichterbij.