Onderzoek TNO: PVC rioolleiding gaat meer dan 100 jaar mee

In de allereerste uitgave van RondLeiding, in het voorjaar van 2006, stond een artikel met de enthousiaste kop: “Het keiharde bewijs is geleverd.
Een waterleiding van PVC gaat meer dan 100 jaar mee.” Ook in oktober 2008 hebben we een mooi resultaat te melden. Want TNO Industrie en Techniek heeft ook enkele opgegraven PVC rioolbuizen aan inspectie onderworpen. En kwam tot dezelfde conclusie.

In aansluiting op het project “Levensverwachting van Bestaande PVC Leiding”, waarin de restlevensduur van bestaande PVC drinkwaterleidingen werd onderzocht, werden ook PVC buizen die gebruikt worden in drukloze rioleringsystemen aan een inspectie onderworpen. In samenwerking met BureauLeiding werden o.a stukken rioleringsbuis geselecteerd vanuit het BIS inzamelsysteem. De stukken buis werden door TNO visueel en microscopisch beoordeeld en tegelijkertijd werden de oppervlakteruwheid,
wanddikte en geometrische vervorming van de leiding bepaald. Hoewel sommige PVC rioleringsbuizen duidelijk sporen vertoonden van intensief gebruik, was de integriteit van de buis nog intact. De aanwezige krassen in de buis duidden op het transport van bijvoorbeeld zanddeeltjes.
Aantasting door agressieve, chemische stoffen werd niet waargenomen.

Kennis TNO doet al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw onderzoek naar de duurzaamheid van PVC leidingsystemen. Deze projecten hebben TNO veel inzicht gegeven in het lange termijngedrag van PVC leidingsystemen. De hierbij opgedane kennis en ervaring zijn uiteraard ook van belang geweest bij de vaststelling van de levensduur van PVC rioleringssystemen.
TNO komt dan ook mede dankzij deze kennis en expertise tot de conclusie dat er bij een zekere maximale wandspanning,
geen scheurgroei, craze-groei of craze-initiatie kan worden verwacht, die zou kunnen leiden tot degradatie van de buis.
Wanneer er geen voor PVC agressieve stoffen door de buis worden afgevoerd en het transport van zogenaamde abrasieve stoffen (bijv. zand) tot normale proporties beperkt blijft, is de verwachte levensduur van de onderzochte stukken meer dan 100 jaar.

Titel
Onderzoeksrapport TNO bevestigt: een rioolleiding van PVC gaat meer dan 100 jaar mee.
Publicatie datum
Oktober 2008
Auteur
BureauLeiding
Aantal pagina's
2
Taal
Nederlands
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Bijlagen

  • een-rioolleiding-van-pvc-gaat-meer-dan-100-jaar-mee.pdf (171.04kB)