Onderzoek: plastic afbreken met UV licht

De University of Bath in Engeland heeft onderzoek gedaan naar PLA (PolyLactic Acid/Poly Melkzuur): een kunststof dat bij verhitting zacht wordt. PLA wordt vaak gelabeld als een biodegradeerbaar kunststof, maar afbreekbaarheid van deze stof in de natuur is beperkt. De onderzoekers hebben nu een manier gevonden om PLA af te breken door enkel UV-licht te gebruiken.

Suikermoleculen toevoegen aan het PLA

Veel soorten plastic worden tegenwoordig gelabeld als biologisch afbreekbaar, maar zijn in werkelijkheid alleen afbreekbaar dankzij industriële omstandigheden. Hierdoor heeft kunststof nog steeds impact op het klimaat. De onderzoekers van de University of Bath zijn in dit vraagstuk gedoken en vonden een manier om het plastic af te laten breken dankzij UV-licht.

Het team ontdekte dat de afbreekbaarheid van het plastic aan te passen is door verschillende hoeveelheden suikermoleculen in het polymeer op te nemen. Het toevoegen van suiker kan namelijk bepaalde bindingen in het PLA afbreken. Hierdoor wordt plastic bij blootstelling aan UV licht zwakker en breekt het af in kleinere polymeerketens. Deze kleinere polymeerketens zijn gevoeliger voor hydrolyse (afbraak door water). Ze zagen dat het toevoegen van slechts drie procent suikermolecuul units aan het PLA al kan leiden tot 40% afbraak binnen zes uur blootgesteld te zijn aan UV-licht. 

Het meest veelbelovende is dat de technologie toepasbaar is op bestaande plastic productieprocessen. Dit betekent dat het mogelijk snel kan worden getest en overgenomen kan worden door de plasticindustrie. 

Onderzoekers hopen hun steentje bij te dragen aan de afbreekbaarheid van plastic afval dat niet meer gerecycled kan worden. Hiervoor moeten de bevindingen van het onderzoek worden toegepast in de processen van de plasticindustrie.

Visie BureauLeiding op UV licht afbreekbaar plastic

Vanwege de vele voordelen ziet BureauLeiding de toepassing van kunststof bij leidingen groeien. Inmiddels worden kunststoffen dan ook in veel verschillende situaties gebruikt. Zo worden plastic- of kunststof leidingen o.a. gebruikt bij de toevoer drinkwater en de afvoer van rioolwater. Het gebruik van kunststof leidingen brengt meerdere voordelen met zich mee, namelijk:

  • Kunststof is zeer goed bestand tegen temperatuurswisselingen
  • Het is bestand tegen hoge waterdruk
  • De gladde binnenwand zorgt voor minder aanslag vorming en een snellere doorstroom
  • Het materiaal is licht en daarom logistiek gezien kostenverlagend, makkelijk hanteerbaar voor installateurs en biedt snelle installatiemogelijkheden
  • Ook is kunststof corrosie bestendig

Kunststof is een stof die een lange levensduur heeft, wat voor de toepassing voor kunststof leidingen ideaal is. De leden van BureauLeiding passen al langere tijd biobased materialen toe in het productieproces. De onderzoekers van de University of Bath houden zich bezig met de afbraak van plastic nadat het (al een aantal keer) gerecycled is. Daarom kan het interessant zijn om erachter te komen of de bevindingen van het onderzoek een uitkomst kan bieden voor de afbraak kunststof (leidingen) aan het einde van de levenscyclus van het product.