Onderzoek naar de impact van kunststof op het klimaat

Kunststoffen worden regelmatig op verschillende punten bekritiseerd. Denk aan de chemische samenstelling, maar bijvoorbeeld ook aan de bijdrage aan de vervuiling van de oceaan. Bij dat laatste gaat het dan om zachte vaak verpakkingsmaterialen, niet het harde PVC dat in kunststof buizen wordt gebruikt. Wat vaak wordt vergeten is het feit dat kunststof een belangrijke rol speelt bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Onderzoeksbureau McKinsey & Company deden in de Verenigde Staten onderzoek naar de impact van kunststof op het klimaat. In 13 van de 14 onderzochte cases bleken kunststoffen voor minder uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, te zorgen dan het meest gebruikte alternatieve materiaal.

McKinsey & Company

Het onderzoek is uitgevoerd door McKinsey & Company, een wereldwijd managementadviesbureau dat zich ten volle inzet om instellingen in de particuliere, publieke en sociale sectoren duurzaam succes te bereiken. Het bureau geldt gerenommeerd adviseur op gebied van duurzaamheidsstrategie. 

De afgelopen jaren heeft dit vooraanstaande internationale onderzoeksbureau meer dan 15 artikelen gepubliceerd over het thema duurzaamheid van verpakkingen. Het McKinsey rapport richt zich voornamelijk op de ecologische voetafdruk van verschillende soorten kunststoffen (en alternatieve materialen), inclusief de levenscyclus van het product (van productie tot aan end-of-life) en de impact van het gebruik.

Kritiek op kunststoffen

Zoals gezegd worden Kunststoffen regelmatig bekritiseerd op verschillende punten. En dat terwijl kunststof  een belangrijke rol kan spelen bij het verbeteren van de gebruiksefficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Vaak wordt bijvoorbeeld vergeten dat kunststoffen goed recycleerbaar zijn. Als het gaat om het verbeteren van de gebruiksefficiëntie, zoals  vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, wordt de rol van kunststof vaak over het hoofd gezien. Hoewel goed moet worden gekeken welke rol verschillende plastics hierin spelen bij maatschappelijke problemen, is er behoefte aan een evenwichtiger, wetenschappelijk onderbouwd perspectief op kunststoffen in tegenstelling tot alternatieve materialen.

Het onderzoek en de resultaten

De analyse voor het onderzoek vond plaats in de Verenigde Staten in 2020. Voor de metingen hebben de onderzoekers nauwkeurig gekeken naar verschillende voorbeelden uit vijf sectoren met het hoogste gebruik van kunststoffen (verpakkingen, bouw en constructie, consumptiegoederen, auto’s en textiel) die ongeveer 90 procent van het wereldwijde plastic volume vertegenwoordigen. Daarnaast is er gekeken naar kunststof toepassingen waar tegenwoordig alternatieven voor bestaan om zo een goede vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende materialen.

In bijna alle onderzochte cases bleken kunststoffen lagere broeikasgassen-uitstoot te hebben dan het meest gangbare alternatief.

In bijna alle (13 van de 14) onderzochte cases bleken kunststoffen lagere broeikasgassen-uitstoot te hebben dan het meest gangbare alternatief. De broeikasgas besparingen variëren van 10 tot 90 procent. Hierin is er rekening gehouden met zowel de productlevenscyclus als de impact van het gebruik. Bovendien zijn er veel toepassingen waar nog geen echte alternatieve materialen voor bestaan. Het inzetten van kunststoffen draagt daarom bij aan het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen.

BureauLeiding: De bouwsector in Europa gebruikt jaarlijks zo’n tien miljoen ton kunststoffen en is daarmee de op één na grootste gebruiker van kunststof na de verpakkingssector. In de bouwsector wordt er met name veel gebruik gemaakt van kunststof leidingen. Kunststof leidingen hebben meerdere voordelen, denk aan bijvoorbeeld de lange levensduur van kunststof leidingen maar ook aan de mate waarin kunststof leidingen geschikt zijn voor recycling.