Teppfa position paper EMG testing

Teppfa, de Europese koepel van de kunststof leidingindustrie, heeft een positie vastgesteld m.b.t. de in de Europese Norm EN 16 421 opgenomen testmethodes voor het vaststellen van EMG (Enhanced Microbiological Growth), met daarbij een sterke voorkeur voor de Duitse Volumetric Method (VM, ook wel aangeduid als W270 methode), en een oproep om de grenswaarde van de Nederlandse BPP methode (Biomass Production Potential, ook genoemd ATP methode) te verhogen van 1.000 pg ATP/m2 naar 2.000 pg ATP/m2.

TEPPFA positionering richting EMG testmethoden

TEPPFA, de Europese koepel van de kunststof leidingindustrie, heeft een positie vastgesteld met betrekking tot de in de Europese Norm EN16421 opgenomen testmethodes voor het vaststellen van EMG (Enhanced Microbiological Growth). Lees in dit artikel meer over nieuwe positionering van TEPPFA rondom testmethodes.

Nieuwe positionering met Volumetric Methode als voorkeur

Plastic leidingen worden al meer dan 50 jaar gebruikt in Europa voor het transport van drinkwater. TEPPFA uit echter zorgen bij de nieuwe EN16421 ‘Enhancement of Microbiological Growth’ met daarin methode 1: de ‘Biomass Production Potential’ (BPP).

TEPPFA uit een sterke voorkeur voor de Duitse Volumetric Method (VM, ook wel aangeduid als W270 methode), en een oproep om de grenswaarde van de Nederlandse BPP methode (Biomass Production Potential, ook genoemd ATP methode) te verhogen van 1.000 pg ATP/m2 naar 2.000 pg ATP/m2.

Nieuwe standaard bij testmethodes EMG

De industrie heeft ook een standaard (EN16421) vastgesteld voor testmethodes voor leidingen in relatie tot de EMG. Deze standaard bevat drie methodes; methode 1 is de relatief nieuwe BPP methode, methode 2 de Duitse Volumetric methode en methode 3 de MDOD methode. Hieronder een aantal belangrijk notities bij de vastgestelde methodes.

  • EN16421 EMG methode 2: de Volumetric methode is een benchmark EMG methode voor plastic leidingen en materialen die wereldwijd gebruikt worden.
  • Er is geen volledige wetenschappelijk basis bekend binnen de industrie voor ‘Pass-Fail criteria’ bij de BBP methode bij de voorgestelde <1000 pg ATP/cm2 voor veilige Europese distributie van drinkwater.
  • Herhaalbaarheid van de BBP methode bij materiaal van verschillende laboratoria is niet volledig en toont geen bewijs voor een relatief lage PFC (e.g. <1000 pg ATP/cm2)
  • Het is nog onduidelijk of de verhoogde 30ºC test temperatuur met de EN16421 methode 1 representatief is voor drinkwaterleidingen.

Een uitgebreid verslag van de positionering van TEPPFA zijn beschikbaar in de bijlage. Download het volledig document hieronder.

Titel
Nieuwe TEPPFA positie EMG testmethodes
Publicatie datum
20-11-2017
Auteur
Teppfa

Bijlagen

  • teppfa-position-paper-emg-testing.pdf (390.48kB)