Nationale watertransitie: oproep voor versnelling

De Unie van Waterschappen en Vewin roept het nieuwe kabinet op tot een nationale watertransitie. Een robuust watersysteem is volgens hen hard nodig om de nadelige effecten van droogte zoveel mogelijk te voorkomen.

Wevin riep begin december 2020 al aandacht voor de knelpunten bij de financiering voor stijgende investeringen. Zo moeten drinkwaterbedrijven de komende jaren meer investeren als gevolg van de energietransitie, duurzaamheid, een stijgende watervraag door klimaatverandering, de ontwikkeling van een robuust watersysteem en de stijgende vervangingsopgave van ondergrondse infra.

Watertransitie versnellen

Weersextremen en klimaatverandering eisen dat Nederland anders moet omgaan met de inrichting en het beheer van de watersystemen. Juist bij de watersystemen liggen de grote uitdagingen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vragen Vewin en de Unie voor Waterschappen het nieuwe kabinet op tot een ‘nationale watertransitie’. Met ‘Water Verbindt’ presenteren ze een agenda voor de komende vier jaar dat concrete actiepunten bevat om de watertransitie versneld mogelijk te maken. De roep naar de watertransitie is erg groot, maar het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van onder andere de energietransitie, de woningbouwopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en klimaat. Juist bij al deze opgaven is water de verbindende factor.

Klimaat robuust watersysteem nodig

Het huidige watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan. Met de droge zomers van de afgelopen jaren is de noodzaak en urgentie voor een andere kijk op het Nederlandse watersysteem duidelijk geworden. Het is nu nodig om een klimaatrobuust watersysteem te ontwikkelen door water sturend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting, water beter vast te houden (waterbestendigheid), zuinige omgang met water, de waterkwaliteit verbeteren en vervuiling te voorkomen. Uit eerder onderzoek werd al bekend dat de kwaliteit van drinkwaterwinningen in Nederland nog altijd niet op het gewenste niveau is. De transitie vraagt om een nationale ambitie en om regionaal maatwerk dat in samenwerking met alle betrokkenen verkend en uitgevoerd gaat worden.

Meer weten?
Meer lezen over de nationale watertransitie?
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief