Maakindustrie onmisbaar voor Nederland

In de laatste week voor het zomerreces stuurde minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, haar plannen voor het Nederlandse industriebeleid naar de Tweede Kamer. In maar liefst 43 pagina’s onderbouwt zij in de brief waarom de Nederlandse maakindustrie zo belangrijk is en welke rol zij ziet voor deze tak van de economie in de toekomst.

Het belang van de maakindustrie

Met deze brief geeft de minister een belangrijk signaal af aan de politiek en daarmee de samenleving. Die luidt dat de Nederlandse maakindustrie onmisbaar is en een cruciale rol speelt in de Nederlandse samenleving. Uiteraard geldt dat voor het bieden van werkgelegenheid, maar ook voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

BureauLeiding is blij met dit signaal en het feit dat de minister actief en strategisch nadenkt over de toekomst van de maakindustrie. We zien de geopolitieke spanningen in de wereld oplopen, met de oorlog in Oekraïne als tragisch dieptepunt. Het maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is dat Nederland zelf in staat is zelf producten te ontwikkelen voor cruciale sectoren van onze economie. Leidingsystemen zijn daar een goed voorbeeld van. Niet altijd even zichtbaar maar wel cruciaal op veel plekken in Nederland.

Niet voor niets noemde ze bij haar inzet voor de industrie ook het belang van een groene industrie. In deze tijd zijn verduurzaming en vergroening niet meer weg te denken uit het bedrijfsproces. 

 

Het effect van de maakindustrie op de samenleving

Het mes snijdt echter twee kanten. Aan de ene maakt de industrie werk van het terugbrengen van de CO2-uitstoot en willen we minder afhankelijk zijn van primaire grondstoffen. Vanuit BureauLeiding werken we al meer dan 30 jaar aan recycling van kunststofbuizen vanuit de sector. Komende jaren zetten we in op het verder versterken van de inzameling van recyclaat. Dit kan alleen in als alle partners in de keten, zoals gemeenten, waterbedrijven en aannemers meer gaan samenwerken op dit vlak. En als we kunnen rekenen op een overheid die samenwerking bevordert en geen onnodige regels maakt die recycling moeilijker maken.

De andere kant van de medaille is dat de industrie onmisbaar is om tot een duurzame economie te komen. Het is de industrie die innovatieve oplossingen biedt, waarmee antwoorden worden gevonden voor de uitdagingen die er zijn op gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. De kunststof buizenindustrie is daar een goed voorbeeld van, met de bijdrage die zij levert aan efficiënt waterbeheer en klimaatadaptatie.

Het is belangrijk dat beide kanten expliciet worden erkend door de minister. En de nieuwe agenda biedt voldoende stof tot nadenken tijdens de komende zomerperiode!