Theoretisch limiet circulariteit plastic verpakkingen bepaald

Wetenschappers van de Wageningen University & Research, Universiteit Gent en Universiteit Twente hebben de theoretische limiet in circulariteit voor kunststofverpakkingen bepaald. Het onderzoek toont een maximaal recyclingpercentage van 72% aan voor alle kunststof verpakkingen in Nederland. De gemiddelde polymeer zuiverheid van de gerecyclede kunststoffen bedraagt 97%. Om dit te bereiken moeten wel alle zeilen worden bijgezet.

Limiet circulariteit in 2025 bepaald voor plastic verpakkingen

Het recyclen van kunststoffen is al jaren een belangrijk speerpunt binnen de industrie. De Circulair Plastic Alliance (CPA) streeft naar 10 miljoen ton aan gerecycled plastic in 2025. Toch was het tot nu toe nog onbekend welke recyclingpercentages gehaald kunnen worden met de huidige technologieën. Door het onderzoeksteam is in kaart gebracht wat de limiet is van de circulaire economie voor kunststof verpakkingen met de huidige technologie, maar ook de verwachte technologieën die de komende vijf jaren beschikbaar komen. Eerder presenteerde TNO ook al een routekaart richting 100% circulaire plastics.

Overall recyclingpercentage groeit naar 72%

Voor dit onderzoek werd een gedetailleerde systeembeschrijving van 2017 als aftelpunt genomen. De Nederlandse recycling waardeketen van 2017 voor kunststofverpakkingen was vanuit een mondiaal perspectief gezien relatief ver ontwikkeld. Het recyclingpercentage was toen ongeveer 37%. Daarbij was de gemiddelde polymeer zuiverheid van de gerecyclede kunststoffen 93%.

Om voorbij deze status quo te komen werden alle verbeteropties gemodelleerd in een ingewikkeld materiaal-stroom-analyse model. Na uitgebreid onderzoek kwamen de wetenschappers tot de conclusie dat het overall recyclingpercentage op 72% ligt. Daarbij bedraagt de gemiddelde polymeer zuiverheid van de gerecyclede kunststoffen 97%. Een behoorlijke stijging ten opzichte van 2017.

De nieuwe grenswaarde beschrijft wat er uiteindelijk kan worden bereikt met de huidige technologie en de technologie die in de komende vijf jaar wordt verwacht.

Deze ideale situatie in 2025 gaat uit van vier theoretisch optimale variabelen: alle verpakkingen zijn ontworpen voor recycling, de rendementen voor inzameling en nascheiding zijn maximaal en er wordt gebruikgemaakt van de beste mechanische recycling processen. 

Samenwerking in de keten benodigd

Om deze ideale circulaire waardeketen van gerecyclede kunststoffen te verwezenlijken zijn er drastische maatregelen nodig. Daarbij is de geoptimaliseerde recycling keten nog grotendeels gebaseerd op het gebruik van ruwe aardolie als grondstof en de toepassing van veel recyclaat in niet-levensmiddel-contact toepassingen. Een gecoördineerde inspanning van alle betrokkenen is nodig, die gepaard zal gaan met grote investeringen, om het overall recyclingpercentage voor kunststofverpakkingen te laten stijgen naar 72%.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief