Life Cycle Assessment bij kunststof leidingen

De overheid wil duurzame producten inkopen, dat geldt ook voor leidingsystemen. Door middel van een Life Cycle Assessment (LCA) wordt de milieubelasting van een product in kaart gebracht. In dit artikel wordt de LCA uitgelicht bij kunststof leidingen.

De overheid wil duurzame producten inkopen, dat geldt ook voor leidingsystemen. Door middel van een Life Cycle Assessment (LCA) wordt de milieubelasting van een product in kaart gebracht. In dit artikel wordt de LCA uitgelicht bij kunststof leidingen.

Wat is een Life Cycle Assessment (LCA)?

Op basis van een Life Cycle Assessment of levenscyclusanalyse (LCA) wordt de milieubelasting berekend tijdens de productiefase, gebruiks- en onderhoudsfase en einde levensduurfase. Voor het berekenen van de totale impact moet een volledige reeks processen worden beoordeeld: de grondstoffenextractie en de omvorming tot product, het transport en de installatie van producten, de levensduur van producten en uiteindelijk het wegwerken of herbewerken van producten aan het einde van de levenscyclus. Om tot objectieve uitkomsten te komen, dient deze berekening te zijn gebaseerd op een zogenoemde functionele eenheid, een eenheid die recht doet aan de toepassing, ongeacht de toegepaste materialen.

LCA bij kunststof leidingen

Veel Life Cycle Assessment resultaten met betrekking tot kunststof leidingen zijn zichtbaar in minder milieubelasting. Hoewel alle materialen het milieu in zekere mate belasten, kwam uit het onderzoek naar voren dat de ecologische voetafdruk bij het gebruik van kunststof leidingsystemen – uitgaande van alle beoordeelde toepassingen – gemiddeld genomen slechts 1/3 is in vergelijking met alternatieve, traditionele materialen. Verder kwam naar voren dat kunststof leidingen vaak ook voor geldbesparing zorgen.

LCA- trends bij kunststof leidingen

Momenteel is aardolie de voornaamste grondstof voor plastic. De laatste jaren is er echter veel aandacht voor alternatieven die minder belastend zijn voor het milieu, zoals leidingen van gerecycled plastic granulaat. Ook wordt vooruitgekeken naar de toepassing van bioplastic bij kunststof leidingen.

Transparante keuze dankzij EPD’s

De TEPPFA vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de ecologische effecten van leidingsystemen gedurende de levensduur. Op basis van de LCA-resultaten zijn zogenaamde Environmental Product Declarations (EPD’s) opgesteld voor de betreffende leidingsystemen. Deze EPD legt voor de meest gangbare kunststof leidingtoepassingen uit op basis van welke functionele eenheid de berekeningen zijn gemaakt.

Deze EPD’s brengen de nodige transparantie bij de productkeuze als het om milieuaspecten gaat. Dankzij de EPD kunnen beslissers de uitkomsten van een levenscyclusanalyse beoordelen en vergelijken met andere producten. Zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken.

Bijlagen

  • epd-bi-oriented-polyvinylchloride-(pvc-o),-mrs-31,5-mpa-pipe-system-for-water-distribution.pdf (756.78kB)