Kwaliteit drinkwaterwinningen nog niet op gewenst niveau

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de kwaliteit van drinkwaterwinningen in Nederland nog altijd niet op het gewenste niveau is. In meer dan de helft van de winningen vormt de waterkwaliteit het probleem, waarbij probleemstoffen worden aangetroffen in 135 van de 216 winningen.

Hoge concentratie probleemstoffen in drinkwaterwinningen

Op 15 december 2020 werd door het Europees Parlement een akkoord bereikt voor de vernieuwde Drinkwaterrichtlijn waarin de maximumgrenzen voor bepaalde verontreinigende stoffen werd aangescherpt. Het Europees Parlement stelt dat de helft van de waterlichamen in de Europese Unie nog niet in goede staat zijn. Nu stelt ook het RIVM dat, mede door de droogte van de afgelopen periode, een hoge concentratie aan probleemstoffen is aangetroffen in de winningen in Nederland en de drinkwaterwinning nog niet op het gewenste niveau is. Hoewel de drinkwaterkwaliteit zeer goed is in Nederland, bestaat er wel zorg over de kwaliteit in de bronnen. 

Door de hoge concentratie probleemstoffen moeten drinkwaterbedrijven meer activiteiten ondernemen om het water te zuiveren. Juist het tegenovergestelde van het beleidsdoel om drinkwater te creëren met meer eenvoudige zuiveringstechnieken. Zo vroeg Wevin in december 2020 ook aandacht voor de knelpunten bij de financiering voor stijgende investereingen. Drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren meer investeren: onder andere voor een robuust watersysteem en de stijgende vervangingsopgave van ondergrondse infra.

Meer aandacht nodig voor voortgang, effectiviteit en monitoring

Hoewel de waterschappen, provincies en gemeenten, en de Rijksoverheid het afgelopen jaar veel initiatieven hebben ondernomen om de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren, is er nog geen zichtbare vooruitgang geboekt. Volgens het RIVM is een belangrijke taak het veiligstellen van de drinkwaterbronnen. Daarbij hamert het instituut op meer benodigde aandacht voor de voortgang, effectiviteit en monitoring van de maatregelen bij waterwinning.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief