Kunststof leidingsystemen: prima duurzaam in te kopen!

De overheid streeft naar een duurzame samenleving en wil daarbij zelf het goede voorbeeld geven door als grootste “klant” in Nederland, goed voor jaarlijks meer dan 40 miljard Euro, vooral duurzame producten en diensten in te kopen.

Kunststof leidingsystemen: Prima duurzaam in te kopen!
Een uitgave van BureauLeiding

De overheid streeft naar een duurzame samenleving en wil daarbij zelf het goede voorbeeld geven door als grootste “klant” in Nederland, goed voor jaarlijks meer dan 40 miljard Euro, vooral duurzame producten en diensten in te kopen.

People, Planet en Profit

De filosofie erachter is helder: in het streven naar een duurzame samenleving wil de overheid zelf het goede voorbeeld geven. Door duurzaam in te kopen, denkt men de markt een stevige impuls richting duurzame producten en diensten te geven.

Het gaat hier eigenlijk om de uitwerking van de 3 bekende P’s (People, Planet en Profit) in concrete, generieke milieu- en sociale criteria.

In 2009 zijn de criteria ontwikkeld om het mogelijk te maken dat de rijksoverheid vanaf 2010 voor 100% duurzaam kan inkopen (voor gemeenten geldt: 75% in 2010 en 100% in 2015. Provincies en waterschappen: 50% in 2010).

Bovenwettelijke criteria

Maar wat is nou een duurzaam product of dienst? 100% duurzaam betekent niet letterlijk 100% duurzaam. Het wil eigenlijk zeggen dat er voor 100% ingekocht moet worden op basis van bepaalde criteria. Deze bovenwettelijke criteria werden in opdracht van de overheid opgesteld door SenterNovem en moeten leiden tot een proportioneel duurzaamheids- of maatschappelijk effect en voorwaarden scheppen waarmee leveranciers zich kunnen onderscheiden.

Deze criteria dienen wel te voldoen aan de juridische regels van het Europees aanbesteden ten aanzien van proportionaliteit, non-discriminatie, beschikbaarheid en verifieerbaarheid. Dat wil zeggen dat de overheid in deze als klant een bijzondere positie inneemt, en niet, zoals in een gewone zakelijke verhouding mogelijk is, plotseling geheel andere of zelfs onhaalbare eisen kan stellen aan producten.

Deze speciale marktpositie leidt tot vele onduidelijkheden, niet in de laatste plaats bij de overheid zelf. Vandaar dat juristen alle criteria nauwlettend in de gaten houden om strijd met Europese regels en marktverstoring als gevolg daarvan te voorkomen.

Tachtig productgroepen

SenterNovem heeft alle producten en diensten die overheidsorganisaties inkopen opgedeeld in 80 productgroepen. Die zijn niet allemaal even groot. Sommige productgroepen bevatten subgroepen waarvoor eigen criteria ontwikkeld moeten worden.

Duurzaam inkopen en kunststof leidingsystemen

Kunststof leidingsystemen komen ondermeer in de volgende productgroepen aan de orde: Riolering, Kabels & Leidingen, Kleine kunstwerken, Gebouwen, incl. renovatie en sloop.

Of kunststof leidingsystemen voldoen aan de criteria? Nou en of. In bepaalde situaties worden kunststof leidingsystemen zelfs als voorbeeld genomen. Bijvoorbeeld als het gaat om het goed functionerende Buizen Inzamel Systeem BIS, en het hergebruik van ingezameld kunststof leidingafval.

Kunststof leidingsystemen, met hun duurzame toepassing, hun goede inzamelsysteem en het goede hergebruik, doorstaan de toets prima. Dat geldt voor alle kunststofsoorten, inclusief PVC.

De kunststof industrie spreekt daarom trouwens ook liever over de 4 P’s. Die vierde is de P van Polymeer. Deze P dekt dan alles af wat met Innovatie te maken heeft, iets waarbij kunststof natuurlijk veelvuldig betrokken is.

Titel
Kunststof leidingsystemen: prima duurzaam in te kopen!
Subtitel
Een uitgave van Bureauleiding
Publicatie datum
mei 2009
Auteur
BureauLeiding
Aantal pagina's
2
Taal
Nederlands

Bijlagen

  • kunststof-leidingsystemen-prima-duurzaam-in-te-kopen.pdf (169.19kB)