Kunststof en de waterbestendigheid van de stad

Door de klimaatopwarming valt tegenwoordig meer regen en zijn de regenbuien vaker extremer. Voor gemeenten van groot belang om de stedelijke omgeving waterbestendig te maken, nu en in de toekomst.

Hoe het gebruik van kunststof gemeenten helpt om hun stad waterbestendig te maken

Door de klimaatopwarming valt tegenwoordig meer regen en zijn de regenbuien vaker extremer. Voor gemeenten van groot belang om de stedelijke omgeving waterbestendig te maken, nu en in de toekomst.

Impact van tegenwoordig bij wateroverlast

Een actueel thema is de toenemende wateroverlast, met name door piekbelasting. Door de klimaatopwarming regent het vaker én zijn de regenbuien extremer. Per graad opwarming produceert een zware regenbui 12% meer neerslag. Zomerse regenbuien zorgen tegenwoordig voor 18% meer regen dan een halve eeuw geleden. Ook komt een extreme regenval tegenwoordig twee keer zo vaak voor dan vroeger.

Deze toename in regenval betekent dat er meer water moet worden opgevangen en worden afgevoerd. In de groeiende stedelijke omgeving kan dit een uitdaging zijn voor de gemeenten. Vaak is de riolering niet berekend op extreme buien, met als gevolg wateroverlast bij burgers.

Waterbestendigheid van gemeenten

Vanwege het actuele thema legde BureauLeiding de volgende stelling aan haar lezers voor: ‘Ik vind dat mijn gemeente meer moet doen tegen wateroverlast’. Uit de resultaten blijkt dat 60% van de lezers vindt dat de gemeente al voldoende doet tegen wateroverlast. Veel gemeenten zijn dus bewust bezig met wateroverlast bij piekbelasting. Wateroverlast tegengaan kan bijvoorbeeld door de juiste afkoppeling, maar ook door initiatieven zoals groene daken, een waterplein of wadi’s.

Toch blijft waterbestendigheid bij gemeenten een belangrijk punt van aandacht. 40% van de lezers geeft aan dat er vanuit de gemeente nog niet voldoende actie wordt ondernomen tegen wateroverlast.

Kunststof bij wateroverlast

Voor gemeenten kan kunststof uitkomst bieden bij wateroverlast. Met een kunststoffentoepassingen, zoals kunststof leidingen, buffers en kolken, kan het regenwater worden opgeslagen, beheerd en bij een te groot aanbod worden geïnfiltreerd. Een groot voordeel van kunststof leidingen is de lange technische levensduur; onderzoek van TNO toont een levensduur aan van zelfs langer dan 100 jaar. Daarnaast kunnen kunststof leidingen beter tegen grondzetting, druk en spanning. Ook kunnen kunststof leidingen makkelijker om (natuurlijke) hindernissen worden geleid, zonder dat dit extra koppeling of aansluitingen vereist.

Duurzaamheid van kunststof

Maar de duurzaamheid van kunststof gaat verder dan alleen de levensduur. Kunststof heeft een lagere milieu impact als gevolg van lekkages en breuken dan bij gebruik van andere materialen. Bovendien zijn kunststof leidingen tot zeven keer herbruikbaar, zonder kwaliteitsverlies. Het recyclaat wordt gebruikt voor nieuwe buizen, of dient als alternatieve grondstof voor andere producten.

We moeten ons allemaal aanpassen aan de toenemende regenval. Om ervoor te zorgen dat de toenemende regenval niet leidt tot wateroverlast, moeten gemeenten nu maatregelen nemen om de stedelijke omgeving waterbestendig te maken. Kunststof toepassingen bieden hiervoor een effectieve én duurzame oplossing.