“Klimaatverandering vraagt om belangrijke rol voor kunststof toepassingen – mits er aandacht is voor de factoren mens en innovatie”

Een belangrijke toepassing om droge voeten te houden in tijden van klimaatverandering, ligt verstopt onder de grond. De kunststof leiding, hoe onzichtbaar soms ook, zal volgens The European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA) een belangrijke rol spelen bij hevige stormen, en tevens in tijden van droogte.

De activiteiten van TEPPFA volgen de sustainable development-doelen van de Verenigde Naties. Een van die doelen is het bestrijden van de consequenties van de klimaatverandering. “Onze sector biedt daar prachtige producten voor,” vindt General Manager Ludo Debever, van TEPPFA.

Van extreem nat, tot langdurige droogte

De opwarming van de aarde betekent niet alleen een stijging van de temperatuur. Er zullen steeds meer hevige stormen zijn die gaan zorgen voor een enorme wateroverlast. Tegelijkertijd worden er grote periodes van droogte voorspeld door klimaatverandering. Deze schijnbaar paradoxale gevolgen, vinden wel een gemeenschappelijke oplossing in ondergrondse (kunststof) toepassingen.

Het gaat hier om het hele proces van opvang van grote hoeveelheden water en de opslag ervan. Als dit op de juiste manier gebeurt kan het overtollige water bewaard worden om de tekorten in tijden van langdurige droogte te compenseren. Bij de afvoer van extreme hoeveelheden water bij een superstorm, kunnen kunststofleidingen met een diameter van wel 3,5 meter worden ingezet. Voeg daar de infiltratiekratten aan toe, dan kan het water ook worden opgeslagen onder grote niet waterdoorlatende verharde oppervlaktes zoals parkeerplaatsen en luchthavens. “Zo houden we enerzijds de voeten droog, maar kunnen we ook zorgen dat het water gecontroleerd teruggegeven wordt aan de natuur,” stelt Debever.

Onbekend maakt onbemind?

Hoewel er steeds meer aandacht is voor klimaatveranderingen, lijkt het er soms op dat praktische oplossingen voor de consequenties ervan soms worden vergeten. Innovaties, zoals kunststof mega-leidingen met een grote diameter, of systemen met infiltratiekratten, worden nog lang niet overal ingezet.

“De factoren mens en innovatie spelen hierbij een grote rol,” denkt Debever. Innovaties waardoor zoveel mogelijk water wordt teruggegeven aan de natuur zullen steeds belangrijker worden. Daarvoor zijn irrigatiesystemen, zoals die in het zuiden van Europa al langer worden gebruikt, een belangrijk onderdeel. “Maar dan moeten mensen hier wel aandacht voor hebben,” vindt Debever. “Wat mij betreft zien we dat er op dit vlak nog veel onbekendheid is met de toepassingen. En met de innovaties die er op dit gebied continu bij komen.”

Recyclaat gelijkwaardig aan nieuwe grondstof

Een ander punt dat niet vergeten mag worden, is dat de veilige toepassing van kunststof leidingen op basis van recyclaat nog relatief onbekend is. In veel landen buiten Nederland heerst vaak nog het idee dat leidingen van gerecycled kunststof minder stevig of veilig zouden zijn. Debever denkt dat ook de kennis hiervan een cruciale rol gaat spelen in de toepassingen die nodig zijn om de consequenties van de klimaatveranderingen op te kunnen vangen. “Ook hier is onbekendheid met de toepassing een obstakel. Innovatie alleen is bijna nooit voldoende. Zorg dus dat de ‘toepassers’ zoals rioleurs ook goed worden voorgelicht, zodat zij de juiste oplossingen kunnen kiezen. Nederland heeft hier al bijna drie decennia goede ervaringen mee, en wil die kennis graag delen. De Nederlandse buis is voorzien van KOMO keur , en voldoet dus aan de normen, ongeacht of er wel of geen recyclaat is gebruikt.

Ondanks al onze technieken en innovaties, blijft de menskant heel belangrijk in deze tijden van grote verandering. Misschien is het nu, met een overweldigend aanbod aan innovaties op allerlei vlakken, wel belangrijker dan ooit om de focus op het duurzaam omgaan met onze planeet te houden.