Klimaatadaptatie: denk aan bodem en ondergrond

Bij zowel de adaptatiestrategie als de adaptatiemaatregelen is het van belang ook te kijken naar de eigenschappen van de bodem en ondergrond. Wat is de invloed van de bodem en ondergrond bij klimaatadaptatie? In H2O Waternetwerk werd hier een uitgebreid artikel aan gewijd. BureauLeiding licht hier de essentie toe.

De rol van bodem en ondergrond bij klimaatadaptatie

De bodem en ondergrond vervullen essentiële functies voor de mens en de natuur. Met de bodem wordt de bovenste laag van het aardoppervlak aangeduid. Hierop bouwen we bijvoorbeeld steden en infrastructuur. De ondergrond is al het materiaal en gesteente wat zich onder de bodem bevindt.

De essentiële functies van de bodem en ondergrond zijn onder te verdelen in dragen (dragen van gebouwen, infrastructuur, leidingen en kabels), produceren (grondstoffen, voedselproductie en drinkwater voorraad), reguleren (water zuiverend, infiltrerend en bergend) en informeren (historisch klimaat, geschiedenis mensheid en geschiedenis landschap).

Met kennis van de bodem en de ondergrond worden kwetsbaarheden in deze lagen beter begrepen en kan een locatie bestand gemaakt worden tegen de veranderde weer- en klimaatomstandigheden. Bodemfuncties van een locatie zijn sterk afhankelijk van de bodemeigenschappen van die locatie. De eigenschappen van de bovenste lagen worden bepaald door het gesteente in de lagen daaronder. Het is daarom belangrijk om bij klimaatadaptatie niet alleen maar naar het oppervlak te kijken. Daarnaast bepalen de eigenschappen van bodem en ondergrond of een klimaatadaptatie maatregel ergens daadwerkelijk goed past.

De klimaatadaptatie strategie

Steeds meer overheden stellen een klimaatadaptatie strategie op, onder meer op basis van de klimaatstresstest en de risicodialoog. Hoewel het belang van kennis van bodem en ondergrond duidelijk is, nemen overheden de rol van bodem en ondergrond nog niet altijd mee bij het opstellen van hun klimaatadaptatie strategie. Inzicht in de eigenschappen van bodem en ondergrond verkleint juist wel de kans op het nemen van verkeerde maatregelen.

Het wordt aangeraden om al naar deze eigenschappen te kijken gedurende de uitvoering van de stresstest. De kwetsbaarheid van een locatie hangt namelijk vaak samen met het onderliggende natuurlijk systeem.

Het volledige artikel lezen?

BureauLeiding beschreef hierboven kort het artikel zoals te lezen op H2O Waternetwerk. Het volledige artikel is hier te lezen.