Kiwa rapport over toekomstbestendige gasdistributie netwerken

Op woensdag 11 juli 2018 heeft Netbeheer Nederland een rapport van Kiwa gepubliceerd over de geschiktheid van het huidige gasdistributienetwerk voor het vervoer van waterstof en biogassen.

Kiwa rapport over toekomstbestendige gasdistributie netwerken

Toekomstbestendige gasdistributienetten

Volgens het Kiwa kunnen netbeheerders het gasnet relatief eenvoudig geschikt maken voor de distributie van waterstof. Dit blijkt uit een onderzoek van Kiwa in opdracht van Netbeheer Nederland. Waterstof kan een alternatief zijn voor aardgas of groen gas in wijken waar elektrische warmtepompen (all-electric) of een warmtenet geen oplossing zijn. Of waterstof in Nederland werkelijk toekomst heeft, is nog onduidelijk. De netbeheerders staan ervoor open de mogelijkheden van waterstof samen met andere partijen, verder te onderzoeken.

Omdat de rol van aardgas in Nederland de komende jaren wordt afgebouwd, ontstaat de vraag of er nog toekomst is voor het huidige gasnetwerk. Netbeheerders hebben daarom laten onderzoeken of het netwerk geschikt is, of kan worden gemaakt, voor het transport van waterstof. Dat is, mits de juiste maatregelen worden genomen, het geval. Aanpassingen die nodig zijn voor waterstof zijn onder meer het ontwikkelen van een nieuwe cv-ketel, of bij voorkeur een hybride warmtepomp die geschikt is voor waterstof, en nieuwe gasmeters. Ook veiligheidsmaatregelen zijn nodig, zoals het geven van een herkenbare geur aan waterstof en aangepaste werkmethoden en gereedschappen.

Enkele van de belangrijkste conclusies uit het rapport:

Het gasdistributienetwerk is bestand tegen waterstof ( pagina 12)

De algehele bevinding uit deze inventarisatie is, dat het huidige gasdistributienetwerk geen significante invloed zal ondervinden van waterstof. Voor alle bekende materialen, met als belangrijkste staal, PE en PVC, is zowel op basis van de geraadpleegde literatuur, als op basis van de uitgevoerde laboratoriumproeven en praktijktesten geen merkbare degradatie te verwachten en waargenomen.

Biomethaan (pagina 49)

Met name PE en PVC hebben een goede resistentie tegen de gascomponenten die aanwezig kunnen zijn in biomethaan. Er is geen noemenswaardige invloed van biomethaan op de verbindingen.

Geen vastgestelde degradatie (pagina 36)

Voor PE is tot 10 jaar gebruik als distributiemateriaal voor waterstof geen degradatie vastgesteld. Daarom kan van dit materiaal worden verwacht, dat op de lange termijn geen degradatie door waterstof zal optreden. Voor PVC is dit beeld wat minder duidelijk. Voor zowel hard als slagvast PVC is tijdens een vier jaar durend onderzoek geen degradatie aangetoond. De verwachting van Kiwa Technology is, dat dit ook voor de lange duur zal gelden.

Conclusies (pagina 65)

De bestaande gasdistributienetten zijn geschikt om biomethaan of 100% waterstof te transporteren. Ook de moderne materialen als slagvast PVC, PE en kathodisch beschermd staal zijn geschikt voor het gebruik van deze duurzame gassen. Bij het toestaan van zowel waterstof als biomethaan in de gasnetten moet het duurzame gas droog zijn.

Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit het rapport over toekomstbestendige gasdistributienetten gepubliceerd door Kiwa in opdracht van Netbeheer Nederland.

Titel
Toekomstbestendige gasdistributienetten
Referentie
GT-170272
Publicatie datum
5 juli 2018
Auteur
Kiwa Technology B.V. | René Hermkens, Sjoerd Jansma, Michiel van der Laan, Hans de Laat, Benjamin Pilzer, Kees Pulles
In opdracht van
Netbeheer Nederland
Aantal pagina's
95
Taal
Nederlands
Huidige gasnet geschikt te maken voor waterstof
Download het rapport van de website van netbeheernederland.nl