KIWA over materiaalonafhankelijke legionellapreventie

De aard van het waterleidingmateriaal heeft geen invloed op de groei van Legionella zolang men zich houdt aan correct thermisch beheer: koudwatertemperatuur beneden 25°C, warmwatertemperatuur boven 60°C en geen stagnatie of dode leidingstukken in het leidingsysteem. In die situatie is het voor installateurs dus niet nodig om te differentiëren in het gebruik van materialen voor waterleidingen. Bij correct thermisch beheer wordt legionellapreventie niet beïnvloed door de keus van het leidingsmateriaal.

Legionellapreventie: correct thermisch beheer

Bij correct thermisch beheer wordt legionellapreventie niet beïnvloed door de keus van het leidingmateriaal De aard van het waterleidingmateriaal heeft geen invloed op de groei van Legionella zolang men zich houdt aan correct thermisch beheer: koudwatertemperatuur beneden 25°C, warmwatertemperatuur boven 60°C en geen stagnatie of dode leidingstukken in het leidingsysteem. In die situatie is het voor installateurs dus niet nodig om te differentiëren in het gebruik van materialen voor waterleidingen.

De watersamenstelling en de aard van de toegepaste leidingmaterialen zijn van invloed op de biofilmvorming in drinkwaterleidingen. Een toename van de biofilm bij temperaturen tussen 25 en 45°C vergroot de kans op aanwezigheid van legionellabacteriën. Een van de tientallen soorten Legionella, Legionella pneumophila, is de bacterie die na inademing legionellose of veteranenziekte kan veroorzaken. Er zijn echter nog veel meer soorten Legionella, die overwegend onschadelijk zijn. In 80% van de installaties waar Legionella wordt aangetroffen, zijn alleen ongevaarlijke soorten aanwezig.

In een proefleidinginstallatie met een huishoudelijk tappatroon, in leidingen van vier verschillende materialen (koper, RVS (roestvast staal), PEX (cross-linked polyethyleen) of PVC-C (nagechloord of gehard PVC), is het effect onderzocht van de temperatuur (25, 45, 55 en 60°C) op de concentratie van Legionella pneumophila in de biofilm en in het water. Het onderzoek is uitgevoerd door Kiwa Water Research in Nieuwegein met daar beschikbaar drinkwater waaraan Legionella pneumophila is toegevoegd.

Correct thermisch beheer

Het voornaamste resultaat van het onderzoek is dat de aard van het leidingmateriaal geen invloed heeft op de groei van Legionella wanneer men zich houdt aan correct thermisch beheer: koudwatertemperatuur beneden 25°C, warmwatertemperatuur boven 60°C en geen stagnatie of dode leidingstukken in het leidingsysteem. In die situatie is het voor installateurs dus niet nodig om te differentiëren in het gebruik van materialen voor waterleidingen. Voor woninginstallaties wordt in NEN 1006 een warmwatertemperatuur voorgeschreven van 55°C of hoger. Alleen bij koper was sprake van voldoende thermische desinfectie bij een temperatuur van 55°C. Bij de andere materialen was dit het geval bij een temperatuur van 60°C. Voor woninginstallaties wordt daarom aanbevolen de norm van 55°C te verhogen tot 60°C.

Effect leidingmateriaal gering

In algemene zin zijn weinig verschillen waargenomen tussen de prestaties van de verschillende materialen, met uitzondering van koper. De legionellaconcentraties in de waterfase en in de biofilm waren bij koper tijdens het gehele onderzoek lager dan bij de andere materialen, met uitzondering van de onderzoeksfase bij 37°C. Een dergelijk effect was eerder waargenomen: in nieuwe koperen leidingen vertraagt de groei van Legionella, maar dat is tijdelijk. Bij leidingen die langer dan twee jaar in gebruik zijn verdwijnt dit “koper-effect”* .

Legionella preventie: Slechts tijdelijk effect koper

Op basis van deze onderzoeksresultaten kan slechts worden beweerd dat in nieuwe koperen leidingen de groei van legionella tijdelijk wordt geremd. Op basis van deze bevindingen zijn geen claims gerechtvaardigd over “de gezondheid” van leidingwater in koperen buizen in vergelijking met water uit andere leidingsystemen. Wie een dergelijke vergelijking zou willen maken, moet die baseren op onderzoek naar een veel breder spectrum aan aspecten en eigenschappen dan alleen een (tijdelijk) effect op de groei van Legionella.

Het volledige onderzoek staat beschreven in H2O 23 van 2007. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling PR van Kiwa Water Research, Annemieke Ooteman, (030) 606 96 23 of Gerda Sulmann, (030) 606 96 11.

 

* : Dick van der Kooij, Harm R. Veenendaal, Will J.H. Scheffer: Biofilm formation and multiplication of Legionella in a model warm water system with pipes of copper, stainless steel and cross-linked polyethylene. Water Research 39 (2005), 2789-279

Titel
Bij correct thermisch beheer wordt legionellapreventie niet beïnvloed door de keus van het leidingmateriaal
Subtitel
Februari 2008
Publicatie datum
februari 2008
Auteur
Kiwa Water Research, Annemieke Ooteman
Aantal pagina's
1
Bij correct thermisch beheer wordt legionellapreventie niet beïnvloed door de keus van het leidingmateriaal
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Bijlagen

  • kiwa-over-materiaalonafhankelijke-legionellapreventie.pdf (8.09kB)
  • kiwa-on-legionella-prevention-not-affected-by-choice-of-piping-material.pdf (9.03kB)