Kamerbrief met kabinetsreactie op de transitieagenda’s circulaire economie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat noemt in een brief van 29 juni 2018 aan de Tweede Kamer circulair ontwerp en afvalpreventie als prioriteit van het kabinet.

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de agenda’s voor het versnellen van de transitie naar een circulaire economie (CE) in 2050.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat noemt in een brief van 29 juni 2018 aan de Tweede Kamer circulair ontwerp en afvalpreventie als prioriteit van het kabinet.

Deze brief erkent ook dat er nu nog belemmeringen in wet- en regelgeving zijn. Deze moeten in kaart gebracht én opgelost worden. Vanzelfsprekend gaat de Nederlandse transitie naar een circulaire economie gepaard met een forse verlaging van CO2-uitstoot.

De kunststofindustrie ondersteunt de kabinetsplannen van harte. Mits men de besparing die het gebruik van kunststoffen oplevert ook meeweegt, en niet alleen kijkt naar ‘end of pipe’