In 3 stappen richting 10 miljoen ton gerecycled plastic in 2025

Ondanks de impact van het coronavirus blijft het doel van de Circulair Plastic Alliance (CPA) hetzelfde: 10 miljoen ton aan gerecycled plastic in 2025. Om het doel voor circulaire kunststoffen te behalen, presenteert de CPA verschillende plannen en acties.

Verwachte groei in gebruik van plastic

De verwachting is dat het gebruik van plastic naar meer dan 1 miljard ton groeit in 2050. Een verbeterde welvaart en bijvoorbeeld het gebruik van meer kleinere verpakkingen maakt de transitie naar circulaire kunststoffen geen makkelijke opgave.

Met 245 publieke- en private organisaties vertegenwoordigd de Circular Plastics Alliance (CPA) de gehele kunststofindustrie. Hoewel leden van de CPA de ambities hebben tot meer recycling, moeten deze ambities aanzet geven tot concrete acties. De CPA presenteert nu drie acties die de ambitie van 10 miljoen gerecycled plastic in 2025 ondersteunen.

Er is een werkplan ontwikkeld voor het recyclen van plastic producten, waarin 19 producten worden beschreven die potentie bieden voor verbeterde recycling. Ook is een rapport gepubliceerd over de huidige status van verzamelen en recyclen van plastic afval in de Europese Unie. Tot slot is een ‘Research & Development’ agenda gepresenteerd voor circulaire kunststoffen.

Om het recyclen van kunststoffen verder te stimuleren moet actie worden ondernomen binnen de gehele kunststofindustrie. Om dit te bewerkstelligen zet de CPA in januari 2021 de volgende drie stappen: een monitoringsysteem om de stroom van plastics in kaart te brengen, een rapport met de potentie voor meer plastic verzameling en een overzicht van de benodigde investeringen.

BureauLeiding werkt voor het circulair maken en houden van PVC nauw samen met VinylPlus. Omdat BureauLeiding al sinds 1991 het Buizen Inzamel Systeem operationeel heeft, en er in Nederland ondertussen 100% van het ingezamelde PVC buis afval weer voor 3-laags PVC rioleringsbuis wordt ingezet, is de Nederlandse kunststof leidingindustrie voor veel landen een voorbeeld.
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief