Het klimaat verandert, hoe veranderen we mee?

Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor en er ontstaat meer schade, niet alleen door (hevige) regen, maar ook door (extreme) droogte en hitte. Als we niet met het klimaat mee veranderen, heeft dat vergaande gevolgen voor onze leefomgeving. Maar wat kunnen we doen en wat we doen, heeft dat het gewenste effect? Stichting RIONED heeft een poster gepubliceerd die de effectiviteit van de meest genoemde maatregelen overzichtelijk op een rij zet.

In Nederland worden steeds meer maatregelen getroffen om schade door droogte, hitte en regen te beperken. Met name gemeentes hebben een belangrijke rol in de klimaatadaptatie en zijn actief in het verbeteren van de leefomgeving, denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van infiltratievoorzieningen en het planten van bomen. Door water op te vangen met een kunststof infiltratieriool, worden afvalwater en hemelwater gescheiden en het hemelwater wordt gedoseerd geïnfiltreerd aan de bodem. Dit heeft een positieve invloed op de droogte- en regenwaterschade. Hiermee wordt wateroverlast door extreem weer beheersbaar. Een ruimtebesparende oplossing die steeds meer door gemeenten wordt toegepast.

Infiltratie en buffering met behulp van kunststof leidingen en -kratten is niet de enige aanpak, maar het kan zeker een belangrijke bijdrage leveren!

Maar ook particulieren treffen steeds meer maatregelen om hun leefomgeving te beschermen tegen de weerschade. Slim ventileren, het plaatsen van regentonnen, verharding verwijderen, maar heeft dit allemaal het gewenste effect? In de overzichtelijke poster van Stichting RIONED worden de maatregelen en de effecten op de driegenoemde schades in kaart gebracht. Met dit hulpmiddel kan de stedelijke waterbeheerder in gesprek gaan met bestuurders, bewoners en andere betrokkenen om de klimaatadaptatie aan te pakken. Deze poster is verkrijgbaar via de Stichting RIONED.

Kennisdossier Functioneel
Lees in ons kennisdossier over hoe het kunststof infiltratieriool modern waterbeheer mogelijk maakt