Het effect van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de Nederlandse markt

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne is er in de media veel aandacht voor de schaarste aan grondstoffen. Terecht, want de afgelopen maanden zijn de prijzen sterk gestegen als gevolg van de oorlog, ook bij de producenten van kunststof leidingen. De oorlog heeft op veel vlakken gevolgen voor ons in Nederland.

Afhankelijk van het buitenland

Het is triest dat een oorlog in Oekraïne een extra aanleiding moet zijn voor een discussie over de beschikbaarheid van grondstoffen voor bouwmaterialen. De beelden uit het land laten je in eerste instantie stilstaan bij de menselijke tragedie die een oorlog is. Maar zeker deze oorlog maakt duidelijk hoezeer we afhankelijk zijn geworden van een wereldmarkt voor bouwmaterialen.

 

Effect op de kunststofindustrie

Dit geldt zeker ook voor de producenten van kunststof leidingsystemen. Waar de coronacrisis al zorgde voor grote uitdagingen en stijging van prijzen, worden deze versterkt door de nieuwe crisis. De producenten van kunststof leidingsystemen doen er alles aan om te voorzien in de vraag die er is. Maar ook hier zien we dat dit gepaard gaat met onzekerheid en prijsschokken in de markt.

BureauLeiding zet zich er voor in om de gevolgen van deze ontwikkelingen zoveel mogelijk te verzachten en helpt bij de communicatie over de actuele situatie in de markt.

Ambities van de Tweede Kamer

Deze nieuwe marktuitdagingen komen in een periode waarin een nieuw en ambitieus kabinet werd geïnstalleerd op paleis Noordeinde. BureauLeiding draagt graag bij aan de ambities die het kabinet bij monde van de nieuwe minister De Jonge uitspreekt voor de woningbouw. Jaarlijks 100.000 woningen is echt een enorme uitdaging en staat op gespannen voet met de grondstoffencrisis die we nu ervaren. De leden van BureauLeiding doen er alles aan om een steentje bij te dragen om de woningambities waar te maken. Cruciaal is wel dat in goed overleg gebeurt tussen BureauLeiding en de bouwmaterialenindustrie en dat Den Haag goed begrijpt welke uitdagingen er zijn.

 

Recyclaat produceren

Dat geldt ook voor de plannen op gebied van klimaat en circulaire bouw. BureauLeiding denkt ook hier  graag mee met de ambities van minister Jetten en staatssecretaris Heijnen. Daarnaast neemt BuraeuLeiding ook zelf initiatief. Niet voor niets organiseert BureauLeiding al decennia het Buizen Inzamel Systeem (BIS) waarmee gerecyclede kunststof weer in buizen wordt gebruikt. 

De komende jaren willen we ons met partners inzetten, om meer recyclaat te produceren. Daarnaast laten onze leden dagelijks zien, met nieuwe ideeën en producten, welke belangrijke bijdrage de Nederlandse kunststof leidingindustrie heeft op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. De komende jaren zullen hiervan nog vele voorbeelden volgen!