Future-proof water management

In september vond het IWA World Water Congress & Exhibition van de International Water Association in Kopenhagen plaats. Op dit wereldwijde evenement kwamen er experts op het gebied van de waterindustrie, landbouw en finance samen tot IT professionals, architecten, stedenbouwkundigen en sociologen, om hun visie te delen over de toekomst van watermanagement.

Op dit wereldwijde evenement komen professionals met verschillende achtergronden en bedrijven samen om hun visie op de toekomst van waterbeheer te delen.

Water is kostbaar 

Met de meest heftige droogte die Europa in 500 jaar heeft gezien deze zomer en de zware regenval die daar kort na kwam, is de behoefte voor een herontwerp van ons watersysteem nog nooit zo groot geweest. We moeten water wereldwijd zien als een kostbare, vitale en schaarse hulpbron. Maar hoe doen we dat? En hoe kunnen we alle expertise samenbrengen om wateroplossingen te vinden voor alle problemen, nu en in de toekomst? 

Een van de leden van BureauLeiding woonde de conferentie bij om te inspireren en geïnspireerd te worden door onze collega’s. Hier zijn 3 belangrijke conclusies die we hebben meegenomen van het IWA World Water Congress & Exhibition:

  1. Slim waterbeheer
  2. Afvalwater als belangrijke hulpbron
  3. Blauw groene daken

Slim waterbeheer

Slim waterbeheer is booming: veel bedrijven toonden hun nieuwe digitale en slimme wateroplossingen. Van het monitoren van drinkwater om lekkage en verspilling op te sporen en te voorkomen, tot sensoren in riolen, voorspellingsmodellen en real-time inzicht in de hele waterketen. Allemaal met behulp van big data, AI, nieuwe codering en slimme software. Deze data geven ons waardevolle inzichten, waardoor we steeds efficiënter water kunnen beheren.

Deze data geven ons waardevolle inzichten, waardoor we steeds efficiënter water kunnen beheren.

Afvalwater als belangrijke hulpbron

Elk jaar worden wereldwijd ongeveer 144 miljoen Olympische zwembaden vol afvalwater geproduceerd. 48% hiervan wordt niet hergebruikt. Vanwege het wereldwijde watertekort en de voorspelling dat dit in de toekomst nog zal toenemen (met 40% tegen 2050), wordt het cruciaal dat we zoveel mogelijk afvalwater hergebruiken. Dit vormt een grote uitdaging voor de waterindustrie. Tijdens de IWA presenteerden deskundigen veelbelovende technologieën om stoffen en chemicaliën uit afvalwater te verwijderen. Zoals Aquaporin A/S: een techniek gebaseerd op de eiwitten in levende cellen die verantwoordelijk zijn voor het transport en de zuivering van water. Deze cellen werken efficiënter en selectiever dan welke door de mens ontwikkelde waterfilter dan ook.

Blauw groene daken als cruciaal onderdeel van circulair waterbeheer

De aanleg van blauw groene daken in steden heeft vele voordelen: vergroening van steden, verkoeling, aantrekking en behoud van biodiversiteit, en opvang van regenwater. In steden wordt dit regenwater vaak zo snel mogelijk afgevoerd. Met blauw-groene daken is het mogelijk om een circulaire benadering van water te ontwikkelen. Binnen deze kringloop kan regenwater opgevangen worden, opgeslagen en hergebruikt worden, waardoor steden weerbaarder worden in tijden van droogte en hevige regenval.

Een van de leden richt zich op het creëren van positieve verandering in de wereld en hun passie is het bouwen van gezonde, duurzame omgevingen. Wij geloven dat elke druppel telt. Daarom werken we samen met stadsbestuurders, ingenieurs, aannemers en installateurs om steden toekomstbestendig en water efficiënt te maken. Bij IWA hebben we een presentatie gegeven om collega’s te inspireren over slimmer watergebruik door middel van blauw groene daken. We kijken ernaar uit om de lessen die we op het IWA World Water Congress & Exhibition hebben geleerd, te verwerken in onze toekomstige activiteiten.

Met blauw-groene daken is het mogelijk om een circulaire benadering van water te ontwikkelen.