Flinke boost voor het Circulaire Plastic en Rubber Programma

Het Circulaire Plastic en Rubber Programma van de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), de koepel waar BureauLeiding lid van is, heeft een flinke boost gehad na positief bericht van het Ministerie van Economische zaken. Als onderdeel van het programma Duurzame MaterialenNL ontvangt het onderzoeksprogramma Circular Plastics 220 miljoen vanuit het nationaal Groeifonds. Dit budget moet ervoor zorgen dat de NRK en lidbedrijven volop aan de gang kunnen gaan met verduurzaming. Rubber en kunststof zijn waardevolle en duurzame materialen voor de samenleving en het ecosysteem. Bovendien kunnen deze materialen positieve effecten hebben op het behalen van klimaatdoelstellingen.

Wat doet het Nationaal Groeifonds?

Samen met initiatiefnemers investeert het Nationaal Groeifonds in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. Uiteindelijk kan de samenleving daar de vruchten van plukken. Economische groei zorgt voor meer inkomen, wat leidt tot meer ruimte om bestedingen te maken. Daarnaast geeft het ruimte om te kunnen blijven investeren in gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering. 

Samen met initiatiefnemers investeert het Nationaal Groeifonds in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn.

Het programma Duurzame MaterialenNL

De NRK werkt sinds 2021 mee aan het programma Duurzame MaterialenNL. Ter versterking van de lange termijn economische groei is dit programma in oktober 2021 ingediend. In het programma Duurzame MaterialenNL staan de thema’s energie materialen, constructieve materialen en circulaire plastics centraal. De NRK heeft er hard aan gewerkt om dit succes als partner van Nationaal Platform Plastic Recycling (NPRR) te behalen.

De kernthema’s

De NRK gaat er alles aan doen om in te zetten op verdere verduurzaming. Dit doen zij door de focus te leggen op zes kernthema’s. Het gaat om de volgende thema’s:

  • Het ontwikkelen van LCA gebaseerde tool
  • De certificering van de inzet van recyclaat
  • Vraaggestuurde standaarden recyclaat (het bij elkaar brengen van vraag en aanbod).
  • Het doen van onderzoek naar groene additieven voor plastic en rubber
  • Onderzoek doen naar hoe de waardering voor recyclaat producten bij consumenten verhoogd kan worden

Deze kernthema’s zijn ook voor BureauLeiding en de producenten van hard kunststof zeer relevant. Samen met de NRK gaan wij hier graag mee aan de slag.

Bij BureauLeiding wordt er gekeken naar projecten om circulariteit te verbeteren.

Plan van aanpak

De NRK gaat de komende tijd volop aan de slag met het Circulaire Plastics en Rubber Programma. Het budget vanuit het Nationaal Groeifonds zal bijvoorbeeld ingezet worden voor het benaderen van bedrijven die samen met de NRK kunnen toewerken naar concrete plannen en innovaties. Bovendien zijn wetenschap en chemie volop vertegenwoordigd binnen Duurzame MaterialenNL. 

De rol van BureauLeiding

Bij BureauLeiding wordt er gekeken naar projecten om circulariteit te verbeteren. Zo zijn wij actief op zoek naar nieuwe manieren om chemische recycling toe te passen en wordt er onderzoek gedaan naar geavanceerde plastic recycling. Door middel van geavanceerde recycling, wordt het plastic afval verzameld en omgezet in grondstoffen voor de plastic productie of er worden brandstoffen van gemaakt. Het proces van chemische recycling staat nog in de kinderschoenen. Het biedt echter kansen in de richting van circulaire doelstellingen. Lees ook onze e-paper over chemische recycling.