Europees onderzoek: Kunststof leiding functioneel en duurzaam

Den Haag, 10 september 2013 – De ontwikkeling en toepassing van kunststof is nog steeds van groot belang voor de ontwikkeling van de Westerse samenleving, zeker ook waar het kunststof leidingen betreft. De volksgezondheid is namelijk voor een omvangrijk deel afhankelijk van een deugdelijk leidingstelsel, voor zowel drink- als afvalwater. Recent Europees onderzoek toont aan dat kunststof leidingsystemen hoog scoren op zowel functionaliteit als duurzaamheid.

Kunststof leidingsystemen worden op allerlei manieren en tot volle tevredenheid toegepast. Toch blijkt er behoefte te zijn aan gemakkelijk toegankelijke kennis over de functionaliteit en de duurzaamheid van kunststof leidingsystemen. BureauLeiding, het kennis- en expertisecentrum van de Nederlandse kunststof leidingindustrie, heeft daarom twee kennisdossiers samengesteld. Eén over de functionaliteit en één over de duurzaamheid van de kunststof leiding. Beide dossiers zijn onlangs overhandigd aan ing. Jan Bijker, voorzitter van de Bouwend Nederland vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer.

Functionaliteit

Jan Bijker kreeg in het Bouwhuis te Zoetermeer beide dossiers overhandigd door Roger Loop, directeur van BureauLeiding. Bijker: “Wat voor mij vaststaat, is dat kunststof leidingen het leven van ieder mens enorm hebben veranderd. Dankzij dit prachtige product beschikken we altijd over bijvoorbeeld schoon drinkwater en gas voor de centrale verwarming. Kunststof leidingsystemen bieden in veel opzichten praktische voordelen als het gaat om leidingen voor gas, water, elektra, riolering en hemelwaterafvoer. De montage van de leiding is eenvoudiger en bovendien Arbo-technisch gezien beter.” BureauLeiding-directeur Loop: “De kunststof leiding is dé oplossing voor modern water-, energie- en waterbeheer. Waarbij de bewezen voordelen dankzij diverse keurmerken objectief zijn vastgesteld. De lage total cost of ownership completeert het beeld dat de kunststof leiding het leidingsysteem van deze tijd is”.

overhandiging_kennisdossier_rogerloop_janbijker

Roger Loop (l.), directeur BureauLeiding, overhandigt de kennisdossiers aan ing. Jan Bijker, voorzitter van de Bouwend Nederland vakgroep Ondergrondse netwerken en Grondwaterbeheer.

Life Cycle Assesment

“De kunststof leiding appelleert ook sterk aan de roep om duurzaamheid in deze tijd”, aldus Roger Loop. “Meer dan ooit dringt het besef door dat met de huidige werkwijze voorraden energie en grondstoffen eindig zijn. En dat je daar dus iets mee moet doen. Dat kunststof leidingen ook hier de juiste keuze zijn, is onlangs wetenschappelijk vastgesteld op basis van Life Cycle Assessments (LCA). In die LCA’s zijn niet alleen de productiefase, maar ook de gebruiks- en onderhoudsfase en einde levensduurfase meegenomen. Uit vergelijking met de LCA-gegevens van traditionele materialen blijkt dat de kunststof leiding in het algemeen beter scoort op duurzaamheid dan materialen zoals koper of nodulair gietijzer.”

Duurzaam

Naast de positieve LCA-beoordeling ten opzichte van traditionele materialen heeft kunststof nog diverse duurzame componenten, aldus het kennisdossier. Zo is de verwachte levensduur van een kunststof leiding minimaal 100 jaar. Kunststof is daarbij bestand tegen een breed scala chemicaliën, is op het einde van de levensfase prima te recyclen en weer als grondstof voor nieuwe buizen te hergebruiken. Jan Bijker hierover: “Voor ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer is kunststof doorgaans het materiaal waar het beste mee te werken is en dat de beste resultaten oplevert. Daarom ben ik blij dat de duurzaamheid en functionaliteit van de kunststof leiding nu zo positief in de belangstelling staan.”

Over BureauLeiding

BureauLeiding is het kennis- en expertisecentrum van de kunststof leidingindustrie in Nederland. Het doel van BureauLeiding is om door het uitdragen van kennis en ervaring te komen tot een optimale productie, verwerking, installatie, gebruik, vervanging en recycling van kunststofleidingen. Het bureau is gevestigd in Den Haag.