Europa klimaatneutraal in 2050: TEPPFA stuurt bij

Er heerst momenteel veel onrust in de wereld, waardoor de klimaatdoelstellingen op dit moment wat minder de aandacht hebben gekregen. Ondanks alle politieke onzekerheden, is het nog steeds van belang om hiermee bezig te zijn. We bespreken daarom de nieuwe visie en strategie van TEPPFA. TEPPFA past deze aan, om te kunnen voldoen aan de doelstellingen die de Europese Unie stelt: een circulaire economie die klimaatneutraal is.

Wat is de TEPPFA?

TEPPFA is de ‘European Plastic Pipe and Fittings Association’ en is opgericht in 1991. TEPPFA’s is een overkoepelende organisatie met multinationale bedrijfsleden en nationale verenigingen (zoals BureauLeiding) in heel Europa en vertegenwoordigen 350 bedrijven, die kunststofbuizen en -hulpstukken vervaardigen.

Al decennia lang lopen zijn voorop in het ontwikkelen van EPD’s: Environmental Footprint Declarations. Vanuit diverse kunststof leidingsystemen heeft TEPPFA meer dan 20 toepassingen geselecteerd waarvoor EPD’s zijn ontwikkeld.

 

Uitdagingen voor de kunststofindustrie

In het verleden waren drinkwaterschaarste en de mitigatie van klimaatverandering uitdagingen voor de kunststofindustrie. Momenteel hebben kunststof leidingsystemen bewezen dat ze het drinkwaterverlies drastisch kunnen verminderen. Verbeterde oplossingen voor regenwaterafvoer hebben hun betrouwbaarheid bewezen bij het voorkomen van de gevolgen van hevige regenval, zoals overstromingen.

Sinds de oprichting hebben de leden van TEPPFA stevige en duurzame infrastructuur en bouwoplossingen ontworpen, om het welzijn van de planeet continu te verbeteren. Inmiddels is de levensduur van producten nu meer dan 100 jaar! Dit heeft ertoe geleid dat kunststof het beste materiaal is voor leidingen in het merendeel van de infrastructuur- en bouwoplossingen.  

 

Vernieuwde visie

Om het klimaatdoel van de EU te behalen is er gekeken naar drie cruciale onderwerpen om de ecologische voetafdruk te verminderen en de kwaliteit van plastic buizen te verbeteren. De vernieuwde visie luidt als volgt:

“Plastic leidingsystemen worden algemeen erkend als een stevige, duurzame en goed presterende oplossing voor kritieke infrastructuur en essentiële diensten aan de samenleving”. 

Voor de bijbehorende strategie, schakelt TEPPFA een versnelling hoger. De nieuwe strategie is gebaseerd op drie cruciale onderwerpen, waar kunststof leidingsystemen een bijdrage moeten leveren.

Kunststof leidingsystemen: 

  1. Dragen bij aan de circulaire economie
  2. Zijn duurzaam, zowel als eindgebruiksoplossing als tijdens de productie
  3. Zijn hoogwaardige en duurzame oplossingen

Voor elk van deze onderwerpen, zijn een aantal ambities geïdentificeerd en de bestuursstructuur aangepast om TEPPFA te ondersteunen bij het bereiken van de bijbehorende ambitieuze doelen. Op deze manier zet TEPPFA een belangrijke volgende stap om bij te dragen aan de EU-ambities om het eerste klimaatneutrale continent te worden.

BureauLeiding ondersteunt de visie dat kunststof leidingen een oplossing bieden voor maatschappelijke problemen op gebied van duurzaamheid en ansich duurzame toepassingen zijn. Deze ondersteuning betekent dat wij als brancheorganisatie actief kijken naar en meedenken over welke aanvullende mogelijkheden er zijn voor verduurzaming en hoe de strategie vertaald kan worden naar de Nederlandse leden.