E-paper chemische recycling: plastic afval wordt een waardevolle hulpbron

Op dit moment wordt slechts één derde van het plastic afval ingezameld en gerecycled. Om dus stappen te zetten richting Nederland 100% circulair in 2050 moet Nederland meer gebruik gaan maken van chemische recycling. Juist door de toename aan chemische recycling kunnen grote stappen gezet worden richting de doelstellingen van het recyclen van plastics. PlasticsEurope Nederland publiceert een e-paper hoe de industrie chemische recycling verder kan inzetten richting de doelstellingen in 2050.

E-paper chemische recycling

Plastics Europe Nederland heeft een e-paper opgesteld met need to know-informatie over chemische recycling in Nederland. De paper is bedoeld voor geïnteresseerden die zich willen laten informeren over de achtergronden en actualiteit omtrent chemische recycling en de nieuwe kansen voor hergebruik van plastic. Ook worden diverse initiatieven belicht. In dit artikel lichten we kort de e-paper toe.

Chemische recycling staat nog in de kinderschoenen

Chemische recycling is nog steeds een weinig ingezette methode voor het recyclen van kunststofafval. Chemische recycling biedt kansen richting de circulaire doelstelling (Nederland 100% Circulair in 2050) doordat er kunststoffen verwerkt kunnen worden welke niet geschikt zijn voor mechanische recycling. Ook kan met chemische recycling nieuwe plastics gemaakt worden met dezelfde kwaliteit als virgin materiaal.

De afgelopen jaren zijn in Nederland al verschillende initiatieven in gang gezet op het gebied van chemische recycling. Maar om chemische recycling breder binnen de industrie uit te rollen is verdere ontwikkeling, een eenduidig beleid vanuit de overheid en samenwerking in de gehele keten nodig.

 

Leidende principes bij verdere implementatie van chemische recycling

Om te zorgen voor het breder inzetten van chemische recycling werkt de industrie met een aantal leidende principes, die hieronder kort zijn opgesomd.

  1. Versterking van samenwerking en werken in partnerschappen ter bevordering van innovatie en investeringen.
  2. Vergroting van de transparantie en ontwikkeling van uniforme normen voor een aanpak gebaseerd op de toepassing van massabalansen.
  3. Verdere ontwikkeling van kwaliteitsnormen voor gesorteerd/voorbehandeld kunststofafval als grondstof voor chemische recycling.
  4. Levenscyclusanalyses (LCA) om de milieueffecten gedurende de levenscyclus van producten te meten.

 

Meer lezen?

Meer weten over chemische recycling en de cruciale factoren om deze methode effectief in te zetten? Download hieronder de volledige e-paper van PlasticsEurope Nederland.

Introductie van chemische recycling
Plastic afval wordt een waardevolle hulpbron
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief