Duurzaamheid ruimer bekeken

De Nederlandse drinkwaterbedrijven beroemen zich op hun websites erop dat ze door hun goede zuiveringstechnieken geen chloor meer hoeven toe te voegen om gezond drinkwater te krijgen. In het enkele geval dat het wel nog gebeurt is het zeer kleinschalig, en alleen bij incidentele besmettingen.

Duurzaamheid ruimer bekeken

Den Haag, 01-09-2015
Gewijzigd op: 01-09-2015
Door: Roger Loop

Toen ik deze vakantie voor het eerst sinds lang weer eens in een Nederlands sportfondsenbad baantjes ging trekken, kwam ik met 3 gedachten thuis: wat is zwemmen toch heerlijk ontspannend, ik moet de volgende keer wel een “chloorbrilletje” meenemen, en wat kunnen we toch trots zijn op ons Nederlands drinkwater.

Notificaties ontvangen voor nieuwe artikelen?
Meld je dan ook voor de nieuwsbrief van BureauLeiding

Die laatste gedachte heeft te maken met de periodiek opkomende discussie dat er vanwege de volksgezondheid chloor aan het Nederlandse drinkwater toegevoegd zou moeten worden, vooral met het oog op het tegengaan van biofilmvormig en mogelijk daaruit voortkomende legionella. Een van de tegenstanders van het toevoegen van chloor omschreef het eens zo “met wat we in Nederland qua zuivering hebben bereikt, gaan we de mensen geen zwembadwater uit de kraan aanbieden”.

De Nederlandse drinkwaterbedrijven beroemen zich op hun websites erop dat ze door hun goede zuiveringstechnieken geen chloor meer hoeven toe te voegen om gezond drinkwater te krijgen. In het enkele geval dat het wel nog gebeurt is het zeer kleinschalig, en alleen bij incidentele besmettingen.

Niet alleen smaakt Nederlands drinkwater daardoor doorgaans beter dan in het buitenland, ook is er in Nederland eigenlijk geen reden om gebotteld mineraalwater te drinken.

Ofschoon ik als directeur van BureauLeiding natuurlijk zou moeten wijzen op de belangrijke bijdrage van kunststof leidingsystemen aan het transport van veilig en gezond Nederlands drinkwater, op een manier die tot de laagste lekverliezen van de wereld leidt, wil ik nu vooral wijzen op duurzaamheid in ruimere zin: de aanpak van de Nederlandse drinkwaterbedrijven leidt tot lekker en gezond drinkwater, dat veel mensen graag drinken, wat aan hun gezondheid bijdraagt (duurzaam!), en waardoor er minder gebotteld water nodig is (duurzaam!).

OK, ter afsluiting ook nog even over duurzaamheid in engere zin: over de duurzaamheid van kunststof leidingsystemen als zodanig – dus zonder het duurzame drinkwater er bij te betrekken – is veel informatie voorhanden, die BureauLeiding graag aanbiedt: rapporten over LCA onderzoek van VITO en de bijbehorende milieu productverklaringen (EPD’s), DUBOkeur certificaten van NIBE, levensduuronderzoek door TNO, en nog meer.

Fijn te weten dat duurzaamheid in engere zin zo goed kan bijdragen aan duurzaamheid in ruimere zin.

Niet alleen smaakt Nederlands drinkwater daardoor doorgaans beter dan in het buitenland, ook is er in Nederland eigenlijk geen reden om gebotteld mineraalwater te drinken.

Wilt u contact opnemen met de schrijver van dit artikel? Gebruik dan het onderstaande formulier om een bericht te schrijven:

Door: Roger Loop

Directeur BureauLeiding Kenniscentrum kunststof leidingsystemen

  • Roger Loop volgen of contact opnemen: