Duurzaamheid PVC-rioolbuis 250 millimeter bevestigd

Onderzoekers van het Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) bevestigen dat kunststof leidingen een duurzaam alternatief zijn voor traditionele leidingsystemen. In het onderzoek keken ze onder meer naar de CO2-uistoot in de complete levenscyclus van de kunststof leiding. De gerecyclede 3-laags PVC-rioolbuis met een doorsnee van 250 millimeter blijkt op Europees niveau milieutechnisch een lagere impact te hebben op het milieu dan andere alternatieven.

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek bewijst duurzaamheid in complete levenscyclus.

Den Haag, 13 januari 2015 – Onderzoekers van het Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) bevestigen dat kunststof leidingen een duurzaam alternatief zijn voor traditionele leidingsystemen. In het onderzoek keken ze onder meer naar de CO2-uistoot in de complete levenscyclus van de kunststof leiding. De 3-laags PVC-rioolbuis met recyclaat met een doorsnee van 250 millimeter blijkt op Europees niveau milieutechnisch een lagere impact te hebben op het milieu dan andere alternatieven.

Het onafhankelijke onderzoeksbureau VITO voerde het onderzoek uit op basis van een complete levenscyclusanalyse (LCA). Hiermee brachten zij in kaart wat de integrale milieu-impact is in alle stadia van de kunststof leiding. In totaal werden drie grote processen onderzocht: de extractie van de grondstof en de ontwikkeling tot een bruikbaar product, het transport en de installatie van de leiding en het einde van de levensduur als afval of recyclebaar materiaal. Hier is de milieu product verklaring te downloaden.

Positief resultaat

Roger Loop, directeur van BureauLeiding, ziet de positieve onderzoeksresultaten als een bevestiging van de duurzaamheid van kunststof leidingen. “Eerder oordeelde onderzoeksbureau TNO al zeer positief over de kunststof leiding, namelijk dat een kunststof riolering een verwachte levensduur van minimaal 100 jaar heeft. Daarnaast hebben enkele PVC-buizen al sinds 2011 het DUBOkeur® en organiseren we met het ‘Buizen Inzamel Systeem (BIS)’ zoveel mogelijk hergebruik van kunststof leidingen. Al het ingezamelde PVC-leidingafval wordt weer verwerkt in de zogenaamde 3-laags rioleringsbuis, die aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet als buizen van 100% nieuwe grondstof.” In totaal kan kunststof minstens zeven keer gerecycled worden.

Transparantie

De milieu product verklaringen van de diverse leidingtypen bieden afnemers transparantie bij de productkeuze. Roger Loop is blij met deze transparantie omdat het duidelijkheid biedt. “Wij zien in de milieu product verklaringen dat PVC hoge ogen gooit op het gebied van duurzaamheid. In de meeste gevallen blijkt PVC zelfs een betere keuze. Zo kunnen gebruikers een verantwoorde keuze maken voor kunststof leidingen.”

Gevalideerd onderzoek

VITO controleerde de milieubelasting van de kunststof leiding op basis van de zeven criteria die de Europese Unie heeft opgenomen in de Europese Norm 15804. Hierin staan onder andere richtlijnen voor het gebruik van fossiele en niet-fossiele grondstoffen, de maximale uitstoot van schadelijke stoffen en de potentiële aantasting van de ozonlaag. Alle onderzoeksresultaten van VITO zijn samengevat in Europese milieuproductverklaringen (EPD’s) en in deze vorm gecontroleerd door het Oostenrijkse kennisinstituut Denkstatt GmbH. Hiermee zijn de resultaten uit het onderzoek gevalideerd en zijn ze bruikbaar voor de Europese industriële sector.

Over BureauLeiding

BureauLeiding is het kennis- en expertisecentrum van de kunststof leidingindustrie in Nederland. Het doel van BureauLeiding is om door het uitdragen van kennis en ervaring te komen tot een optimale productie, verwerking, installatie, gebruik, vervanging en recycling van kunststofleidingen. Het bureau is gevestigd in Den Haag.