Duurzaam Inkopen Overheid

De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede voorbeeld. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. U vindt in deze documenten aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkopen.

Criteriadocumenten overheid

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Door duurzamer te bouwen zorgen we ervoor dat gebouwen minder energie verbruiken, langer meegaan en bovendien minder schade achterlaten voor het milieu. Dit stelt bijzondere eisen aan de manier van bouwen en aan de materialen die we gebruiken. Het staat vast dat kunststof leidingsystemen prima passen binnen de filosofie van duurzaam bouwen en de circulaire economie.

Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. De verschillende overheden hebben voor zichzelf doelen gesteld ten aanzien van duurzaam inkopen. Om deze doelstellingen te bereiken zijn MVI-criteria ontwikkeld voor een groot deel van de producten, diensten en werken die overheden inkopen. Deze criteria zijn geen regelgeving maar zijn bedoeld als handvat om duurzaam in te kopen.

De MVI-criteriatool bevat verschillende eisen, criteria en suggesties, die in de aanbestedingsprocedure kunnen worden opgenomen. In alle drie fases van het inkoopproces (de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoering van het contract), kunnen duurzaamheidscriteria worden toegepast.

In dit dossier verzameld

Hoewel de MVI-criteriatool alle informatie biedt binnen één tool, is het wellicht wenselijk om naslagwerk te hebben. Hieronder zijn de criteriadocumenten ook per onderwerp te downloaden.

  • Criteriadocument Beheer & Onderhoud Kantoorgebouwen
  • Criteriadocument Kabels en Leidingen
  • Criteriadocument Renovatie Kantoorgebouwen
  • Criteriadocument Riolering
  • Criteriadocument Sloop van gebouwen

U vindt in deze documenten aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkopen, achtergrondinformatie, afwegingen bij de criteria, uitwerking van de criteria in bestekteksten en uitwerking van de beoordeling van criteria.

Bijlagen

  • criteriadocument-beheer-&-onderhoud-kantoorgebouwen.pdf (315.66kB)
  • criteriadocument-kabels-en-leidingen.pdf (285.20kB)
  • criteriadocument-renovatie-kantoorgebouwen.pdf (268.00kB)
  • criteriadocument-riolering.pdf (223.60kB)
  • criteriadocument-sloop-van-gebouwen.pdf (232.65kB)