Dit zijn de laatste trends op het gebied van infiltratie

“Het punt met regenwater is dat je altijd teveel hebt, of te weinig, of precies genoeg.” Dit Cruijffiaanse motto, gebruikt Hugo Gastkemper van  om de basis van onze infiltratiewensen te duiden. Hij vertelt graag over de laatste ontwikkelingen en trends op dit gebied.

Moet je überhaupt iets met regenwater?

“In principe is de bodem natuurlijk een soort spons” vertelt Gastkemper. “Als mensen dat snappen, is het gemakkelijker uit te leggen waarom infiltratie ook zo belangrijk is.” Dat de gemiddelde bewoner snapt dat er infiltratie is en wat de mogelijkheden zijn, is overigens wel handig volgens hem. “Als mensen inzien wat er gebeurt kunnen ze ook zien dat waterbeheer, en met name infiltratie oplossingen, een belangrijk onderdeel zijn van het gemeentelijk beleid. Mensen moeten weten dat er alles aan wordt gedaan om overlast én tekorten te voorkomen.” Stichting RIONED heeft de daad bij het woord gevoegd, en heeft zelf de voorlichtingsbrochure Miezeren of plenzen gemaakt. Hierin staat alle nuttige informatie die mensen doet inzien hoe waterbeheer in een stedelijk gebied werkt.

Stedelijk waterbeheer: zorg voor de goede dimensionering

De vakwereld is constant op zoek naar oplossingen voor het stedelijk waterbeheer. De vraag is daarbij wel waar precies op moet worden gestuurd. “Je moet heel goed dimensioneren, wil je de meest passende oplossing vinden. Wil je een oplossing voor de reguliere regen, of dimensioneer je op een plensbui die maar eens in de tien jaar voorkomt?” Waar je techniek en middelen inzet, en hoe, hangt dus helemaal af van de prioritering, vindt Gastkemper. “Wat de impact van zo’n sporadische superbui is, kan uitstekend met de computer worden gesimuleerd. Wat dat betreft kun je dus goed voorbereid de wedstrijd in. We leven in Nederland vooralsnog in een luxesituatie; de meeste waterbeheersystemen zijn goed op orde en kunnen heel wat aan. Bij normale regen zie je hooguit her en der een plas. En ook voor hoosbuien zijn prima oplossingen, vooral in de vorm van verlagingen in het groen, op straat en op particulier terrein waar het water even kan wachten op afvoer.”

Drie trends op het gebied van infiltratie

Gastkemper ziet op dit moment drie belangrijke trends op het gebied van infiltratie in stedelijke gebieden. “We zien steeds meer bovengrondse infiltratie oplossingen. Dat kan in de vorm van halfopen verharding, meer groenstroken of wadi’s die enkel onderlopen wanneer het heel hard regent. Het mooie van deze oplossingen is dat ze ook nog eens bij kunnen dragen aan een prettige omgeving.”

Een andere belangrijke trend vindt Gastkemper de verharding op met name particulier terrein. “Dat heeft ook impact op het waterbeheer in de openbare ruimte. Meer stenen in particuliere tuinen, betekenen dat daar minder afwatercapaciteit is. Tel daar de dichte bebouwing en de het intensieve gebruik van het openbare gebied bij op, en je hebt flinke uitdaging op het gebied van infiltratie.”

Ondertussen ontwikkelen ook ondergrondse infiltratievoorzieningen zich. Daar is de trend vooral gericht op opslag door middel van kratten, of op infiltrerende én drainerende buizen.

Niet denken dat droogte hiermee wordt opgelost

Hoe mooi deze stedelijke infiltratie oplossingen ook zijn, het is slechts een onderdeel van het grote geheel. “Met al deze systemen en techniek, is de droogte in de landbouw natuurlijk niet opgelost,” vertelt Gastkemper. “Daarvoor hebben we veel grotere voorzieningen nodig, zoals stuwen en wateropslag stroomopwaarts en het vergroten van het enorme reservoir dat het IJsselmeer nu al is.”

Ook lokaal blijven de infiltratieoplossingen ‘slechts een belangrijk onderdeel van een groter systeem’. Als bijvoorbeeld meer groen wordt aangelegd, dat verkoeling biedt op hete dagen, dan is daar ook extra water voor nodig. Ook met dit soort factoren moet rekening worden gehouden bij het ontwerp. Dus ondanks alle trends en ontwikkelingen blijft het volgens Gastkemper vooral een samenspel van allerlei factoren. “Alleen zo kun je de beste infiltratieoplossing vinden.”