De stap naar het gebruik van Bio-attributed PVC

Kunststof leidingsystemen kunnen duurzamer worden geproduceerd met de nieuwe stap die genomen wordt. Eén van de belangrijkste grondstoffen die nodig zijn voor de productie van PVC is ethyleen. Ethyleen van bio-attributed oorsprong kan nu ingezet worden bij de productie van PVC, waarbij het voor een reductie van 90% in de CO2-uitstoot kan zorgen ten opzichte van de huidige leidingen. Kwalitatief gezien is het exact dezelfde grondstof en voldoen de bio-attributed PVC leidingsystemen om die reden dan ook aan alle reguliere kwaliteitseisen.

Bio-PVC is volledig recyclebaar

Momenteel wordt ethyleen vooral uit aardolie gewonnen. Daar zijn nu wel dus circulaire alternatieven voor. Ethyleen wordt gewonnen uit rest- en afvalstromen uit de voedsel- en bosbouwsector. Ook Frituurvet is één van de reststromen waaruit de grondstof wordt gewonnen.

Omdat het kwalitatief exact dezelfde PVC grondstof is, voldoen de bio-attributed PVC leidingsystemen aan alle reguliere kwaliteitseisen.

Ontwikkelingen voor de bouw

Er zijn voor biobased bouwmaterialen nog veel mogelijkheden te bedenken, die tot nu toe geen haalbare opties waren of onderbelicht werden door goedkopere synthetische producten. Zodra de CO2-impact wordt doorberekend in de materiaalkosten, zullen hernieuwbare bouwsystemen breder toepassing kunnen vinden. Het gebruik in de bouw wordt interessant als een materiaal in voldoende mate beschikbaar is tegen een realistische prijs.

ISCC Plus certificering

ISCC, dat staat voor International Sustainability & Carbon Certification, heeft het bio-attributed PVC gecertificeerd met een ISCC PLUS-certificering. Het ISCC is een certificatie ontwikkeld voor duurzame energie en materialen.

Voor volledige traceerbaarheid en de waarborging van de duurzaamheidsclaim geldt volgens ISCC dat altijd de hele keten betrokken is. Het ISCC PLUS certificaat is bedoeld voor bio-based producten: zo ook bio-attributed PVC. Hiermee wordt het gebruik van biobased geborgd. Het systeem werkt zoals de “garantie van oorsprong”-certificaten, zoals ook bij groene stroom wordt gebruikt.

BureauLeiding is blij met de innovatie:

“Door het hergebruiken van natuurlijke grondstoffen, zoals plantaardige olie, verminderen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Hiermee laat de sector zien wat er mogelijk is met duurzame innovaties. De biobased leidingen dragen bij aan de ambitie om een duurzame maatschappelijke bijdrage te leveren. Hiermee wordt  CO2-uitstoot in de bouwsector verlaagt en dragen producenten van kunststof leidingsystemen bij aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie. De verwachting is dat de mogelijkheden om biobased toe te passen komende jaren fors zullen worden uitgebreid.

– Bert van Steeg, BureauLeiding