De circulaire toekomst van kunststof: Circular Future with plastics event

De kwaliteit van het grondwater is erg belangrijk. In Nederland wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van dit water. Het behoud van grondwater is namelijk van essentieel belang voor zowel menselijke gezondheid als ecologische duurzaamheid. We leggen uit hoe kunststof leidingen, klimaatverandering en de toenemende circulaire economie de grondwaterkwaliteit in Nederland beïnvloeden.

Op weg naar een circulaire toekomst met kunststof

Wereldwijd zijn er steeds meer inspanningen om plastic afval te verminderen en te werken aan een circulaire toekomst met kunststof. Tijdens A Circular Future with Plastics, een evenement voor de grote Europese kunststofverwerkende industrie, werd hierover gesproken. Hoe zit het namelijk met de circulaire toekomst van kunststof?

Circular Future with Plastic Event

Sinds 2017 biedt A Circular Future with Plastics de Europese kunststofindustrie een platform van experts uit de industrie en wordt met beleidsmakers gesproken over de circulaire toekomst van de industrie. De jaarlijkse 2-daagse conferentie wordt georganiseerd door de vereniging European Plastics Converters (EuPC) in samenwerking met de Franse vereniging Polyvia en Plastics Europe. 

Meer weten over kunststof recyclen? Lees hier alles over chemische recycling van kunststof.

Terugblik Plastics Event

Het evenement richtte zich op een aantal thema’s die verband houden met kunststof als herbruikbaar product en de circulaire economie. De belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen, waren:

  1. Plastic recycling en upcycling: Experts op het gebied van plastic recycling hebben geavanceerde recycling technologieën en innovatieve methoden om plastic afval om te zetten in waardevolle grondstoffen besproken. 
  2. Bioplastics en biodegradeerbare plastics: Het gebruik van bioplastics en biodegradeerbare plastics biedt een potentieel duurzamer alternatief voor traditionele plastics. De nieuwste ontwikkelingen op dit gebied werden besproken.
  3. Verpakkingen en single-use plastics: Verpakkingen en single-use plastics zijn een belangrijke bron van plasticvervuiling. Het evenement stimuleert discussies over het verminderen van het gebruik van deze materialen.
  4. Samenwerking en beleidsmaatregelen: Het bereiken van een circulaire toekomst met plastics vereist nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Er werden case studies gepresenteerd en beleidsmaatregelen besproken.
“Er liggen, naast technische, ook nog grote logistieke uitdagingen om alle geproduceerde leidingen ook daadwerkelijk te kunnen recyclen. Samen met de gebruikers en beheerders van leidingen zetten we er daarom op in om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen om alle leidingen opnieuw te gebruiken.” – Bert van Steeg, Directeur BureauLeiding

Waarom een ​​circulaire toekomst met kunststoffen?

Met de focus op duurzaam ontwerp, recycling, innovatie en regelgeving kan een evenement als het Circular Future with Plastics Event bijdragen aan het vinden van nieuwe circulaire oplossingen en het verminderen van plastic vervuiling. 

Voor BureauLeiding is het van groot belang dat met de gehele keten wordt gewerkt aan het circulair maken van kunststof ketens. Dit kan alleen als iedereen in de keten zijn verantwoordelijkheid neemt, van de producent van de grondstof tot de gebruiker van de leidingen. Daarbij is het goed te realiseren dat er een groot verschil is tussen harde en zachte plastics. Een belangrijk onderscheid is bijvoorbeeld het gebruik van weekmakers, die bij leidingen ontbreken.

Hoe bereiken we een circulaire toekomst met kunststoffen?

Om die circulaire economie verder te versterken daagt BureauLeiding stakeholders uit om ook een bijdrage te leveren. Een grote uitdaging is nog om alle leidingen die leden produceren daadwerkelijk terug te krijgen. Hiervoor is betere samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten en waterbedrijven nodig. Daarnaast doet BureauLeiding op dit moment onderzoek naar mogelijkheden om meer oude leidingen in de toekomst beschikbaar te maken voor recycling. 

Twee onderwerpen zouden daarbij voor BureauLeiding hoog op de agenda moeten staan: Het stoppen van verbranden van kunststoffen en het standaard opgraven van gebruikte leidingen. Het belangrijkste uitgangspunt moet zijn dat een gebruikte leiding weer een grondstof is van een nieuw product. Dat principe wordt nog onvoldoende toegepast in de  huidige wet- en regelgeving.

Hergebruiken en recyclen

Door materialen te recycleren en waar mogelijk opnieuw te gebruiken, kan de kwaliteit van kunststof leidingen worden behouden. Daarnaast draagt dit bij aan de circulariteit van leidingsystemen, waardoor er minder verspilling is en het gebruik van primaire grondstoffen kan worden verminderd. Door hierop in te zetten en met de overheid en stakeholders de juiste voorwaarden te creëren, draagt BureauLeiding bij aan de versnelling en versterking van de circulaire economie. 

“Bureauleiding zet vol in op de circulaire toekomst met kunststoffen. Het is daarbij cruciaal dat we in de keten samenwerken met producenten, maar ook met gebruikers van leidingen. We dagen onze partners uit daaraan een bijdrage te leveren. Zo zetten we stappen naar een wereld waarin kunststoffen steeds weer hergebruikt en gerecycled worden, en waar innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan.” – Bert van Steeg, Directeur BureauLeiding