Convenant inzameling en verwerking van kunststof leidingen

Drinkwaterbedrijven geven recycling van kunststof leidingsystemen een duurzame boost. BureauLeiding en Aqua Minerals (v/h Reststoffenunie) sluiten een convenant.

Drinkwaterbedrijven geven recycling van kunststof leidingsystemen een duurzame boost.

Van uit hun beider visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben Aqua Minerals (v/h Reststoffenunie) en BureauLeiding besloten hun samenwerking inzake inzameling en verwerking van kunststof leidingsystemen in een convenant vast te leggen.

Dit document bevat een overzicht van alle beschreven intenties .

Titel
Convenant Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V. en BureauLeiding
Subtitel
inzake inzameling en verwerking van kunststof leidingsystemen
Referentie
c00000131
Publicatie datum
26-03-2014
Auteur
Ir. H.M.M. Koppers ( RU) + Mr. R.M.P. Loop ( BureauLeiding)
In opdracht van
RU & BureauLeiding
Aantal pagina's
7
Taal
Nederlands

Bijlagen

  • reststoffenunie-convenant-26mrt14.pdf (420.83kB)