Eerste conceptnorm ISO 59020 voor de Circulaire Economie is gereed

Experts uit meer dan vijftig landen hebben binnen de ISO-werkgroep ‘Measuring Circularity’ de afgelopen maanden hard gewerkt aan de eerste conceptnorm voor de nieuwe ISO 59020 ‘Circular economy – Measuring and assessing circularity’. Deze conceptnorm biedt organisaties richtlijnen voor het meten en beoordelen van circulariteit.

Veel verschillende initiatieven voor circulariteit

Dat de circulaire economie bij veel overheden en bedrijven hoog op de agenda staat is geen verrassing. Wereldwijd worden er verschillende initiatieven genomen om de circulaire economie mogelijk te maken. Ditzelfde gebeurt ook in de kunststof- en rubberindustrie. De keerzijde van deze vele initiatieven is echter wel dat iedereen verschillende benaderingen heeft richting circulariteit. Zo zijn er verschillende initiatieven om bij te dragen aan de circulaire economie, zoals chemisch recyclen, biobased kunststoffen, recyclaat en het Buizen Inzamel Systeem. Nederland heeft bijvoorbeeld ook een goed georganiseerde infrastructuur voor het inzamelen van kunststof. En met subsidie vanuit de regeling ‘Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen’ worden projecten ondersteund om stappen te blijven maken richting een circulaire economie. 

Maar verstaan we door de vele verschillende initiatieven wel hetzelfde onder circulariteit, zowel op nationaal als internationaal niveau? En welke prioriteiten stellen we gezamenlijk voorop richting een 100% circulaire economie? Er is een groeiende behoefte aan praktische methoden voor het bepalen van de mate van circulariteit.

ISO-werkgroep ‘Measuring Circularity’

Om die reden heeft de ISO-werkgroep ‘Measuring Circularity’ een eerste conceptnorm voor de nieuwe ISO 59020 ‘Circular economy – Measuring and assessing circularity’ ontwikkeld. Deze werkgroep, waarvan Nederland voorzitter is en het secretariaat vervult, is bezig met welke aspecten van circulaire bepalingsmethodes geharmoniseerd kunnen worden. De werkgroep bestaat uit experts vanuit overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen, waarbij de werkgroep als gezamenlijk doel heeft om te komen tot een internationaal breed gedragen raamwerk voor het meten van circulariteit.

Inmiddels zijn er ruim 80 landen betrokken in de internationale ISO-commissie over circulaire economie. Deze ISO-commissie focust op verschillende aspecten van circulariteit, zoals inkoop, productie en distributie, maar ook thema’s zoals maatschappelijke betrokkenheid. Het werk van de werkgroep draagt direct bij aan de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zoals SDG 8 Waardig werk en economische groei, SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13 klimaatactie en SDG 15 Leven op het land.

Conceptnorm ISO 59020 voor circulariteit

Met de nieuwe ISO-norm, ISO 59020, wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijke basis voor circulaire initiatieven en worden meetmethoden gelijkgesteld, zodat inzichtelijk gemaakt wordt hoe circulariteit is bepaald. Op deze manier kunnen organisaties en overheden zich beter onderscheiden en effectiever sturen op circulariteit.

 

De mondiale normalisatiewerkzaamheden vinden plaats binnen ISO/TC 323.  Er wordt daarbij in vier groepen gewerkt aan ontwerpvoorstellen voor nieuwe normen:

  1. Definities, principes en een raamwerk voor de implementatie van circulaire economie in organisaties
  2. Circulaire business modellen en richtlijnen voor invoering daarvan in de waardeketen
  3. Het meten van circulariteit van producten, diensten en projecten
  4. Voorbeelden van specifieke toepassing van circulaire economie
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief