Circulaire kunststoffen: samenwerking in de keten

Als gevolg van de lage prijs van virgin kunststof (nieuw geproduceerd kunststof) is de afzet van recyclaat de afgelopen maanden drastisch gedaald. Het gebruik van gerecycled kunststof loopt snel terug; een trend die wordt versterkt door de coronacrisis. Innovatie binnen gerecyclede kunststoffen mag niet stil komen te staan. Met subsidie vanuit de regeling ‘Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen’ worden projecten ondersteund om stappen te blijven maken richting een circulaire economie.

Circulaire kunststoffen minder aantrekkelijk door prijs daling virgin materialen

De afgelopen maanden is de prijs van virgin kunststof gedaald tot onder die van recyclaat. Deels door de historische lage olieprijs, wat terug te zien is in de prijsdaling van alle soorten kunststoffen, en deels door een overspoeling van de wereldmarkt van goedkoop virgin vanuit de Verenigde Staten. Als het prijsverschil tussen virgin en recyclaat te klein wordt, dan kiezen bedrijven voor virgin materialen. Het gevolg is dan dat circulaire kunststoffen in de markt afnemen.

Hoewel afnemers de stap maken naar virgin kunststoffen, blijven bedrijven in deze markt positief. De verwachting is dat een toenemende vraag komt naar geurloos recyclaat. Producten waarbij geur ongewenst is, zoals bouwemmers, transportboxen en tuinmeubelen, worden nu nog gemaakt met virgin kunststoffen. In de toekomst wil men deze producten produceren met geurvrij recyclaat, waardoor een belangrijke stap gezet wordt richting een circulaire economie.

Voor circulaire kunststoffen is ketensamenwerking benodigd

Nederland heeft een goed georganiseerde infrastructuur voor het inzamelen van kunststof. De gesorteerde plastics vinden hun weg naar recyclebedrijven, zodat kunststoffen opnieuw in de keten gebruikt kunnen worden. Om projecten zoals geurvrij recyclaat te draaien zijn grote investeringen nodig, waar subsidies kunnen ondersteunen. Zeker voor de minder kapitaalkrachtige startups en kleine bedrijven helpt subsidie om stappen te zetten in de circulaire economie.

Met de subsidie vanuit de regeling ‘Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen’ werken bedrijven aan een nieuwe coating van recyclaat, stretchfolie in een closed loop en het ontgeuren van gerecycled PP. De subsidieregeling is onderdeel van P>Act, een project in Overijssel en Zuid-Holland dat bedrijven ondersteunt richting circulaire kunststoffen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moeten bij een project minimaal drie partijen (bedrijven, overheden, innovators of startups en kennisinstellingen) betrokken zijn.

Meer weten?

De subsidieregeling is onderdeel van P>Act, een project in Overijssel en Zuid-Holland dat bedrijven ondersteunt richting circulaire kunststoffen. Meer weten over de ontwikkelingen over de ontwikkelingen bij de circulaire kunststoffen en de impact van deze subsidieregeling? Lees in dit artikel meer over de subsidieregeling en de voorwaarden.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief