Chemisch recyclen belangrijk binnen de circulaire economie

In 2050 moeten alle kunststoffen volledig circulair zijn. PlasticsEurope Nederland trok al eerder aan de bel dat meer stappen nodig zijn om deze doelstellingen in 2050 te behalen. Op dit moment wordt slecht één derde van het plastic afval ingezameld en gerecycled. Naast het bekende mechanisch recyclen is ook chemisch recyclen sterk in opkomst, waarbij kunststoffen worden omgezet in chemische stoffen waaruit nieuwe kunststoffen kunnen worden gemaakt.

Nederland circulair 2050

Bij mechanische afvalverwerking kunnen alleen plastic producten gebruikt worden die niet zijn vervuild en niet uit verschillende soorten plastic bestaan. Verder neemt de kwaliteit van het kunststof af naarmate het vaker wordt gerecycled. Deze nadelen bestaan niet bij chemische recycling. Chemische recycling kan gemengde kunststoffen duurzaam verwerken. Chemisch recyclen draagt daarom een essentiële bijdrage aan de ‘ambitie Nederland Circulair 2050’. De chemische industrie werkt momenteel aan het verder verbeteren van de technologie en juicht de activiteiten van initiatieven zoals die van de Circular Plastic Alliance toe.

Inzameling van kunststoffen

Voor de niet vervuilde kunststoffen is mechanische recycling een goede techniek en voor gemengde complexe kunststoffen is chemische recycling juist de beste oplossing. In Nederland wordt het mechanisch recyclen al veel toegepast, maar chemisch recyclen is nog een relatief nieuw alternatief. Chemisch recyclen is dan ook een aanvulling op het mechanisch recyclen. 

Vanuit onderzoek blijkt dat het volledig inzetten op chemisch recyclen in 2030 een broeikas reductie tot 1,6Mton CO2 kan realiseren. Het probleem is echter dat kunststoffen nog te weinig worden ingezameld. Plastic verpakkingen worden al grootschalig door de consument gescheiden, maar andere kunststoffen producten moeten apart ingezameld worden, zoals bij een milieustraat.

Het probleem is echter dat er nog te weinig kunststof wordt ingezameld

De technologie voor chemische recycling is echter nog volop in ontwikkeling. Op dit moment is het nog te duur in vergelijking met niet-recyclen. Toch zijn velen positief over de technologische ontwikkelingen rondom recyclen en de bijdrage aan 100% circulaire kunststoffen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief