BNR Techniek over waterveiligheid

BNR Techniektour maakte op 12 en 20 juni 2019 een tweedelige podcast over de waterveiligheid in Nederland.
We zijn door de tijd ingehaald. Een paar jaar geleden hadden we nog niet in de gaten dat de klimaatverandering zo snel zou gaan. Nu lopen we achter de feiten aan. Er ontstaat extreme droogte door warme zomers, met als gevolg een te laag grondwaterpeil en hoosbuien veroorzaken wateroverlast, omdat het hemelwater niet snel afgevoerd kan worden. De podcasts werden mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland.

Stijging zeespiegel

In het eerste deel gaat BNR in op de stijgende zeespiegel, hoe kunnen we het land beschermen en hoe kan water in ons voordeel werken. Verschillende experts komen aan het woord om verschillende kanten van het veranderende klimaat te belichten. Zo vertelt Astrid de Wit namens provincie Zuid-Holland, hoe de provincie zich inzet om tot een klimaatbestendige provincie te komen. Door verschillende onderzoeken en ervaringen kunnen ze inschatten waar de meeste schade zal zijn bij extreem weer, zodat ze dit kunnen voorkomen.

Infiltratiekratten

Daarnaast hebben zij het provinciekantoor aangepakt en een innovatief daksysteem aangebracht. Dit systeem zorgt ervoor dat het water niet direct in het riool komt, maar het wordt opgevangen in infiltratiekratten op het dak. Met een dakstuw wordt het water vastgehouden als het droog is, en men laat het gaan als het gaat regenen. Naast dat hiermee wateroverlast beperkt wordt, profiteert het gebouw ook van een natuurlijke airco: het dak houdt een deel van de warmte buiten.

Sedum dak

Dit is een van de aanpassingen die men kan doen om de rioleringen te ontlasten van hemelwater. Sinds 1991 is er in het bouwbesluit een norm opgenomen over het hemelwatertoevoer. Ondertussen is deze norm alweer aangescherpt. Erik van der Blom sprak hier ook over tijdens het TVVL congres sanitaire technieken. “Ontlasting van de regenpijp zorgt ervoor dat het regenwater niet terugkomt via de buitenriolering, maar via een ontlastpit kan ontsnappen.”

Drijvende eilanden

Het stijgende waterpeil kan ook in het voordeel werken. Er lopen verschillende onderzoeken naar bouwen op water, op drijvende eilanden. Hiermee speel je in op de dreiging en lijkt de stijgende zeespiegel minder bedreigend. De onderzoeken zijn nog in volle gang, want er zitten veel haken en ogen aan. Niet alleen de golf- en windbelasting, maar ook het juridische en maatschappelijke aspect speelt een rol. Er zijn meerdere initiatieven voor de Noordzee, denk daarbij aan zeewierkwekerijen en windenergieparken. Er moet voor gewaakt worden dat de Noordzee niet volgebouwd wordt.

Legionella

Het tweede deel van de podcast ging in op het schoonste leidingwater ter wereld, Nederlands kraanwater en het gevaar van stilstaand water. Legionella blijft een groot risico voor de volksgezondheid. Alleen al het binnenkrijgen van nevel, besmet met de legionellabacterie, kan tot besmetting leiden. Het advies blijft daarom ook: spoel de leidingen die stil hebben gestaan, en waar verneveld water uit kan komen, zoals bijvoorbeeld douches en tuinsproeiers, goed door voor gebruik.

Het aantal legionellabesmettingen was in 2018 meer dan ooit, met 31 doden als gevolg. Stichting veteranenziekte probeert de ziekte verder terug te dringen en de medische zorg rondom deze ziekte te verbeteren. Op 10 oktober 2019 organiseren ze een jubileumcongres/lotgenotendag in de Efteling. Kijk voor meer informatie op hun website.

Podcast terugluisteren?
BNR Techniektour over waterveiligheid